Hoppa till innehåll

Säsongsarbete i anställningsförhållande är i fortsättningen den huvudsakliga vägen till Finland för utländska plockare av vilda bär

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2024 11.40
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande fastställde 15 maj 2024 att ändra säsongsarbetslagen och säsongsarbetsförordningen. I fortsättningen är säsongsarbete i anställningsförhållande den huvudsakliga vägen till Finland för utländska plockare av vilda bär. Målet är att ändringarna träder i kraft för skördeperioden 2025.

Plockandet av vilda bär i Finland har i hög grad grundat sig på utländska plockare, i synnerhet inbjudna plockare som rekryterats från Thailand. Fram till 2023 har plockarna kommit till Finland med ett Schengen-turistvisum som ger dem rätt att vistas i landet och plocka bär i högst tre månader. Inom branschen för vilda bär har det förekommit problem med utländska plockares arbetsförhållanden och inkomster samt misstankar om och åtal för människohandel.

I fortsättningen jämställs plockning inte med turism, utan företagen ska anställa plockare i ett anställningsförhållande för att möjliggöra inresa. Plockarnas inresa sker alltså i fortsättningen under samma förutsättningar som till exempel för plockare av trädgårdsbär. Ställningen för utländska plockare förbättras genom att säsongsarbetslagen och säsongsarbetsförordningen ändras.

”För bärplockarnas inresa behövs en hållbar lösning. Anställningsförhållandet ger plockarna anställningsförhållandets fördelar och minimilön samt underlättar tillsynen över att rättigheterna tillgodoses. Förändringen är stor och även utmanande för bärbranschen, och företagen behöver förnyelseförmåga”, säger arbetsminister Arto Satonen

Beredningen inleds skyndsamt

Arbets- och näringsministeriet inleder skyndsamt beredningen av en proposition för att den nya regleringen ska träda i kraft för skördeperioden 2025. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas i slutet av 2024. Intressentgrupperna hörs under remissbehandlingen. En förbättring av bärplockarnas ställning är en del av åtgärdsprogrammet för bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande.

Beslutsfattandet om säsongsarbete i anställningsförhållande har stötts av Pellervo ekonomiska forskningsinstituts (PTT) och Vasa universitets utredning. Enligt utredningen är ett anställningsförhållande ett mer realistiskt alternativ än företagandet, eftersom plockarna antagligen inte klarar av de lagstadgade skyldigheterna i fråga om företagande bland annat på grund av dåliga språkkunskaper. 

Ändringar i inresan redan i sommar

På grund av problemen inom bärbranschen avbröt utrikesministeriet mottagandet av visumansökningar för plockare i Thailand i mars 2024, vilket innebär att plockarna inte längre kan komma till Finland med ett turistvisum. Under skördeperioden 2024 kan företag inom bärbranschen rekrytera plockare från utlandet till ett anställningsförhållande, varvid de kommer till Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare. Den inresa som säsongsarbetare vilken bereds för skördeperioden 2025 kommer att som förfarande vara lättare och tillståndsavgifterna förmånligare än ett uppehållstillstånd för arbetstagare.

De ändringar som nu bereds påverkar inte rätten för finländare eller personer som vistas i Finland på någon annan grund än bärplockning att plocka vilda bär och sälja dem till den aktör som de fritt väljer. Utländska bärplockare kan också i fortsättningen komma och bli företagare i Finland, om plockaren uppfyller villkoren för uppehållstillstånd för företagare.

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7321 (frågor till arbetsministern)
Ariann Grandell, specialsakkunnig, tfn 029 504 7236