Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statssekreterararbetsgrupp utreder åtgärder som stärker östra Finlands livskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 11.45 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 16.10
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en statssekreterararbetsgrupp med uppgift att utreda hur Rysslands invasion av Ukraina har påverkat ekonomin i östra Finland och vilka åtgärder som behövs för att stärka regionens livskraft. Statssekreterararbetsgruppen lägger fram sitt förslag till åtgärder senast den 16 augusti 2022.

Statssekreterararbetsgruppen har tillsatts i enlighet med ett beslut av ministerarbetsgruppen för beredskap. De regionala ekonomiska problem som uppstår till följd av det krig som Ryssland inledde i Ukraina bedöms i många avseenden ligga framför oss, och det råder stor osäkerhet om dem. I det inledande skedet ser de direkta konsekvenserna ut att beröra särskilt östra Finland.

Statssekreterararbetsgruppens uppgift är att skapa en bred lägesbild av krigets direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser i östra Finland. En annan uppgift är att bedöma krigets konsekvenser för de väsentliga logistik- och värdekedjorna samt för de centrala näringssektorerna både i östra Finland och i hela landet. Statssekreterararbetsgruppen granskar också användningen av olika finansieringsinstrument för att lindra de regionalekonomiska konsekvenserna av kriget och ta vara på nya utvecklingsmöjligheter.

Statssekreterararbetsgruppen för en bred dialog med olika aktörer. Utifrån denna bildar den sig en uppfattning om åtgärder för att stärka östra Finlands livskraft, om hur brådskande de är och hur de inriktas på kort och lång sikt.

Statssekreterararbetsgruppens sammansättning

Ordförande för statssekreterararbetsgruppen är statssekreterare Ann-Mari Kemell från arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens medlemmar:

Timo Reina, statssekreterare, finansministeriet
Ville Kopra, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet
Kari Anttila, statssekreterare, kommunikationsministeriet
Terhi Lehtonen, statssekreterare, miljöministeriet
Dan Koivulaakso, statssekreterare, undervisnings- och kulturministeriet
Mikaela Nylander, statssekreterare, justitieministeriet

Statssekreterararbetsgruppens arbete stöds av ett sekretariat med representanter för många olika ministerier.

Statssekreterararbetsgruppens sammansättning och sekretariat

Ytterligare information:
Ann-Mari Kemell, näringsministerns statssekreterare, tfn 029 504 7332
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150

 
Tillbaka till toppen