Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Talent Boost Summit går på djupet med Finlands dragningskraft och hållkraft

Arbets- och näringsministeriet
12.9.2019 10.03
Nyhet

Talent Boost Summit vill göra företag uppmärksamma på internationella experters betydelse för tillväxten och konkurrenskraften. Ett stort antal företrädare för företag, högskolor och städer kommer att sammanträda i Åbo den 12 november. Programmet har just publicerats och anmälan är öppen – kom med du också!

Hur drar finländska företag nytta av expertisen hos internationella experter som redan finns i Finland? Hur ska de integreras i det finländska samhället och hur håller man kvar dem? Hur sätter internationell kompetens fart på affärsverksamheten?

I år är huvudteman för Talent Boost Summit hur man håller kvar internationella experter och deras betydelse för företags tillväxt. Evenemanget ordnas för tredje gången och är avsett förutom för företag också för företrädare för städer, experter på företagstjänster, ministerier, högskolor, nyckelpersoner i olika nätverk för yrkesmänniskor – och naturligtvis för de internationella experterna. 

Huvudtalare på evenemanget är programchef Yvonne van Hest från Brainport Development, en expertorganisation på regional utveckling i Eindhoven. van Hest leder ett team som svarar för lockande av experter, kontinuerligt lärande och innovationer inom HR-sektorn.

Det råder global konkurrens om experterna – det finns ingen dragningskraft utan hållkraft

Talent Boost är ett nationellt program och en samarbetsplattform för olika aktörer i syfte att främja invandringen av arbetskraft, studerande och forskare samt matchningen mellan företag och internationella experter. Verksamheten koncentrerar sig på branscher som lider av brist på arbetskraft och riktar sig i synnerhet till experter som är väsentliga med tanke på företags tillväxt och internationalisering samt topp- och tillväxtområdena inom FoUI-verksamheten. 

Syftet med programmet Talent Boost är att locka internationella talanger till Finland. Visserligen finns det redan internationella experter i Finland, men deras expertis och nätverk utnyttjas inte fullt ut på arbetsmarknaden eller för företagens tillväxt och internationalisering eller innovationsverksamheten.

– Arbetsmarknaden i Finland är fortfarande synnerligen inhemsk och många arbetsgivare har inte erfarenhet av internationell rekrytering eller mångkulturella arbetsgemenskaper. Talent Boost erbjuder företag rådgivning i och verktyg för personalens internationalisering och rekrytering av internationella experter, påpekar Laura Lindeman, ledande sakkunnig vid ANM.

Finlands lockkraft minskar om de internationella experter som redan finns i Finland har dåliga erfarenheter av sysselsättning och karriärmöjligheter i Finland. Just därför är det alldeles lika viktigt att tala om att hålla kvar experter som att tala om att locka hit dem. 

– Attitydklimatet, icke-diskrimineringen och mångfalden i det finländska arbetslivet bidrar förutom till internationella experters möjligheter att komma in på arbetsmarknaden även till experternas intresse för Finland. Därför är det viktigaste med att locka talanger att sörja för Finlands hållkraft, understryker Laura Lindeman.  

Anmäl dig till evenemanget

Talent Boost Summit ordnas av arbets- och näringsministeriet, Åbo stad, Turku Science Park Ltd, Business Finland, Tammerfors stad, Helsingfors stad, Esbo stad, ESF-projektet Kokka kohti Suomea och undervisnings- och kulturministeriet. Det förväntas cirka 350 deltagare till evenemanget som ordnas i Logomo i Åbo.

Anmäl dig till Talent Boost Summit på evenemangets webbplats. Talent Boost Summit är gratis och hålls på engelska.

Delta i diskussionen på sociala medier: #TalentBoost

Ytterligare information:
Laura Lindeman, ledande sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 205

Tillbaka till toppen