Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Talent Hubs, som utvecklar regionala samarbetsmodeller för invandring av experter, fick specialunderstöd 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2022 12.47
Nyhet
Olika människor på ett möte.

Det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost strävar efter att öka invandringen av experter till Finland. En del av programmet är de regionala Talent Hub-samarbetsmodellerna, vars verksamhet arbets- och näringsministeriet stöder med statsunderstöd. Understöden för 2022 delades ut till fem stora städer. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan ett hinder för tillväxt inom många branscher och regioner. Därför strävar Finland efter att avsevärt öka kompetensinvandringen. Det omfattande programmet Talent Boost stärker Finlands attraktivitet bland internationella experter och studerande och stärker på detta sätt den ekonomiska tillväxten och företagens innovationsverksamhet. 

Talent Hubs, som ingår i Talent Boost-programmet, är regionala samarbetsmodeller som syftar till att skapa kundorienterade servicestigar över organisationsgränserna för att göra Finland så attraktivt och enkelt som möjligt för experter och deras familjer att flytta till. För främjandet av Talent Hub-verksamhet har det i år reserverats tre miljoner euro. 

Talent Hub-projekt stärker det praktiska samarbetet

Arbets- och näringsministeriet ordnade en ansökan om statsunderstöd i syfte att främja Talent Boost-verksamheten i städerna 19 januari–16 februari 2022. Ministeriet beslutade att bevilja sammanlagt knappt tre miljoner euro i statsunderstödsfinansiering för Talent Hub-verksamheten enligt följande:

  • Esbo stad får 469 683 euro för genomförande av projektet Talent Espoo.
  • Helsingfors stad får 1 007 133 euro för genomförande av projektet Talent Helsinki.
  • Tammerfors stad får 465 808 euro för genomförande av projektet International House Tampere.
  • Åbo stad får 430 590,86 euro för genomförande av projektet Talent Turku. Vanda stad får 274 723 euro för genomförande av projektet Talent Vantaa.
  • De projekt som fått stöd pågår fram till den 30 april 2023.

Det ska finnas minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål 

Programmet Talent Boost samordnas av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.  Syftet med programmet är att främja invandring av specialsakkunniga, arbetstagare, startup-företagare, studerande och forskare. Målet är att göra Finland till ett attraktivt land för experter och deras familjer och samtidigt stödja företagens tillväxt och internationalisering.  

Med de nu utdelade statsunderstöden stöds särskilt utvecklingen av regionala Talent Hub-samarbetsmodeller och Talent Hub-samarbetstjänster. Talent Hub-modellerna erbjuder kundorienterade servicestigar för att locka, rekrytera, etablera och integrera internationella experter samt för att föra samman företag och internationella experter.

Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. Stödet kan uppgå till högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. Självfinansieringsandelen är 30 procent och den ska omfatta sökandens egen finansiering. I gemensamma projekt förutsätts att alla delgenomförare deltar i finansieringen av projektet. 

Mer information:
Satu Salonen, specialsakkunnig, tfn 029 504 7149
 

 
Tillbaka till toppen