Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tomi Lounema blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2019 13.33
Pressmeddelande
Tomi Lounema

Diplomingenjör Tomi Lounema har utnämnts till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen från och med den 11 november 2019. Lounema övergår till befattningen från uppgiften som gruppchef och handelsråd vid arbets- och näringsministeriet.

Lounema har arbetat vid arbets- och näringsministeriet sedan 2009. Dessförinnan arbetade han vid Konsumentverket som produktsäkerhetsingenjör, produktsäkerhetschef, biträdande direktör och direktör åren 1999–2009. Lounema har skött många olika försörjningsberedskapsfrågor vid ministeriet från första början.

Uppgiften vid Försörjningsberedskapscentralen söktes av 59 personer inom utsatt tid. Statsrådet utnämnde verkställande direktören på förslag av arbetsminister Timo Harakka.

Försörjningsberedskapscentralen är ett statligt verk som är verksamt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att trygga de ekonomiska basfunktionerna i samhället med tanke på situationer med allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapscentralen främjar och samordnar kontinuitets- och beredskapsplaneringen inom företag, organisationer och förvaltningen samt deltar i det internationella samarbetet på området. Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang.

Ytterligare upplysningar

Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 988
Tomi Lounema, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 69

 
Tillbaka till toppen