Hoppa till innehåll

Uppdatering av den nationella energi- och klimatplanen på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 8.45 | Publicerad på svenska 27.5.2024 kl. 13.59
Pressmeddelande

Uppdateringen av Finlands nationella energi- och klimatplan (NECP) till EU har sänts på remiss. Utlåtanden om planen kan lämnas på utlåtande.fi fram till den 10 juni 2024.

Uppdateringen av planen omfattar alla fem dimensioner av EU:s energiunion: 

  1. att frångå användningen av kol (inbegripet minskningen av växthusgasutsläpp och förnybar energi), 
  2. energieffektivitet, 
  3. energitrygghet, 
  4. den inre marknaden för energi samt
  5. forskning, innovationer och konkurrensförmåga. 

Planen beskriver dessutom politikåtgärdernas konsekvenser för bland annat energisystemet, växthusgasutsläppen och upptaget i sänkorna. I utkastet bedöms även konsekvenserna av planerade och befintliga politikåtgärder för kommande investeringsbehov. I planen har man beaktat en höjning av ambitionen i EU:s klimat- och energipolitik och en snabbare övergång till ren energi genom effekterna av EU:s 55 %-paket (Fit for 55) och REPower-planen.

I planen föreslår Finland att målet för förnybar energi år 2030 ska vara 62 procent av den slutliga användningen av energi och i fråga om energieffektivitet att det riktgivande nationella bidraget i enlighet med energieffektivitetsdirektivet ska vara 239,6 TWh i slutlig energianvändning och 346,3 TWh i total energianvändning. 

Kommissionen följer med hjälp av de nationella planerna (NECP) genomförandet av energi- och klimatmålen för 2030

Enligt EU:s förordning om energiunionens förvaltningsmodell ska medlemsstaterna lämna uppdateringar av sina planer till kommissionen före den 30 juni 2024. De första NECP-planerna lämnades till kommissionen 2019. 

Syftet med de nationella energi- och klimatplanerna är att hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU:s energi- och klimatmål samt att säkerställa att unionen framskrider mot ett renare, mer hållbart och resurseffektivt energisystem. I dem behandlas hur EU-länderna ämnar uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030. 

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4792
Bettina Lemström, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4116
Petri Hirvonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7048