Hoppa till innehåll

Uppehållstillstånd på grund av arbete förbinds starkare med arbete – beredningen inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2023 13.15 | Publicerad på svenska 11.9.2023 kl. 12.54
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av lagändringar för att skapa klarhet i arbetslöshetens effekter under giltighetstiden för ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete ska i fortsättningen lämna Finland om anställningsförhållandet upphör och ett nytt anställningsförhållande inte har ingåtts inom tre månader.

”Uppehållstillstånd på grund av arbete i Finland grundar sig i fortsättningen allt mer på rätten och skyldigheten att arbeta. Samtidigt måste man se till att personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete får bättre stöd för att få nytt arbete än för närvarande. Till exempel de privata aktörer som sköter arbetsförmedlingen skulle i fortsättningen kunna ha en starkare roll än för närvarande”, säger arbetsminister Arto Satonen.

Den som vistas i Finland med stöd av uppehållstillstånd på grund av arbete ska i fortsättningen lämna landet om anställningsförhållandet upphör och ett nytt anställningsförhållande inte har ingåtts inom tre månader. Även i nuläget möjliggör upphörandet av anställningsförhållandet att tillståndet återkallas, men det finns inte närmare bestämmelser om arbetslöshetens längd. Övervakning sker inte heller systematiskt.

I takt med att beredningen framskrider bedöms tillämpningsområdet för tremånadersregeln och dess konsekvenser för tillgången på arbetskraft.

Stärkt tillsyn införs, tillgången på arbetskraft beaktas

Genomförandet av tremånadersregeln förutsätter tillsyn. I enlighet med regeringsprogrammet ska arbetsgivare underrätta Migrationsverket när ett anställningsförhållande upphör för en person som vistas i Finland med stöd av uppehållstillstånd på grund av arbete. Skyldigheten förenas med hot om sanktioner. 

Dessutom utvidgas rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd på grund av arbete i enlighet med regeringsprogrammet. I fortsättningen kan man med samma tillstånd också arbeta inom samma bransch för andra arbetsgivare samt inom branscher där det kan konstateras råda verklig brist på arbetskraft. Avsikten är att stödja invandrare att hitta nytt arbete samt att främja tillgången på arbetskraft.

Ändringarna träder i kraft 2025

Avsikten är att en regeringsproposition ska sändas på remiss våren 2024. Regeringens proposition ska lämnas under hösten 2024 och ändringarna träder i kraft 2025.

Ytterligare information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7321
Jarmo Tiukkanen, regeringsråd, tfn 029 504 7355