Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utredning: behovet av kompetent arbetskraft inom batteriklustret gäller produktions- och processarbetare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2022 11.17 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 11.50
Pressmeddelande

Kännedomen om batteri- och elektrifieringssektorn måste höjas bland unga och studerande för att man ska få tillräckligt med arbetskraft för den bransch som är viktig med tanke på uppnåendet av klimatmålen. Behovet gäller i synnerhet produktions- och processarbetare, konstateras det i arbets- och näringsministeriets rapport ”En studie av efterfrågan på kompetens inom batteriklustret och attraktionskraften för utbildning inom området”, som publicerades den 5 april 2022.

Utredningen presenterar fem utvecklingsidéer som hänför sig till säkerställandet av tillräckligt omfattande kompetens, utveckling av yrkesutbildningen och branschbilden samt ökat samarbete och ökad internationell rörlighet.

Av rapporten framgår att företagen identifierade den ökande bristen på kompetent arbetskraft i hela värdekedjan och är beredda att delta i utvecklingen av utbildningen inom branschen. Det största kvantitativa behovet är produktions- och processarbetare. Som kompetensbehov betonades förståelse för hela batterivärdekedjan, inklusive applikationer för batteriteknik, djupgående tekniska kunskaper, affärskompetens, ansvars- och miljöfrågor samt förståelse för kundbehoven och marknaden.

Batteribranschen är ännu inte tillräckligt väl känd bland unga och studerande i Finland, även om man förhåller sig positiv till den. Batteribranschen svarar mycket väl mot de ungas förväntningar på arbetslivet i anslutning till bl.a. hur intressant arbetet är och hur klimatutmaningarna påverkas. Å andra sidan funderade man över de utmaningar i fråga om ansvarstagande som identifierats inom branschen. Den ökande kunskapen ökar intresset och ger positiva föreställningar om batteribranschen.

Ett av målen med den nationella batteristrategi som utarbetats på uppdrag av näringsminister Mika Lintilä och som publicerades i januari 2021 är att utveckla kompetensen för att tillgodose de nuvarande och framtida behoven inom batteri- och elektrifieringssektorn. I den nu publicerade utredningen kartlades efterfrågan på kompetens i batterivärdekedjan i företagen samt hur attraktiv utbildningen inom branschen är bland studerande och branschbytare.

Ytterligare information: 
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103
Jarkko Vesa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7193
Solveig Roschier, ledande konsult, Gaia Consulting Oy, tfn 040 514 7875
 

 
Tillbaka till toppen