Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 10.42
Pressmeddelande

Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har öppnat webbplatsen Talent Boost, som erbjuder information om målen för och aktörerna i programmet Talent Boost och lyfter fram bästa praxis. Webbplatsen riktar sig till alla som arbetar med invandring av experter runt om i Finland. 

”Den nya webbplatsen är avsedd att fungera som en gemensam plattform för aktörsnätverket Talent Boost och förklarar hur nätverket fungerar och sprider god praxis. Webbplatsen är en informationskälla också för dem som inte tidigare har bekantat sig med åtgärdsprogrammet Talent Boost”, berättar specialsakkunnig Satu Salonen från arbets- och näringsministeriet och undervisningsrådet Kaisu Piiroinen från undervisnings- och kulturministeriet. 

Åtgärdsprogrammet Talent Boost stärker Finlands dragningskraft och kvarhållningskraft

Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för att främja invandringen av experter. Programmet inleddes 2017. Programmet Talent Boost har som mål att stärka Finlands dragningskraft och kvarhållningskraft. Syftet med åtgärderna i programmet är att locka internationella experter särskilt till branscher med brist på arbetskraft samt att tredubbla antalet internationella högskolestuderande vid högskolorna. 

Målet är också att öka sysselsättningen av internationella experter och utexaminerade högskolestuderande till uppgifter som motsvarar deras kompetens, att stödja företagens beredskap att identifiera, rekrytera och leda mångfaldiga team samt att förbättra det finländska samhällets och arbetslivets mottaglighet. Samtidigt som den finländska arbetsmarknaden internationaliseras har regeringen också inlett en hel del åtgärder för att förhindra utnyttjande av arbetskraft och människohandel. 

Ett mångsidigt antal aktörer deltar i arbetet kring Talent Boost

Talent Boost genomförs nationellt och regionalt av flera olika aktörer som utvecklar tjänster för experter och arbetsgivare för att locka, rekrytera, etablera och integrera experter. Programmet Talent Boost ger detta nätverk med många aktörer ramar, gemensamma mål och en målsättning.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samordnar programmet Talent Boost.

Mer information:
Satu Salonen, specialsakkunnig (ANM), tfn 029 504 7149
Kaisu Piiroinen, undervisningsråd (UKM), tfn 029 533 0359

 
Tillbaka till toppen