Hoppa till innehåll

2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2020 11.41 | Publicerad på svenska 2.4.2020 kl. 14.03
Pressmeddelande

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet är 2 000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet.

Syftet med stödet är att säkerställa att det företag som får stöd kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter den coronaviruskrisen. Stödet används för att upprätthålla en ensamföretagares likviditet.

Ansökningstiden börjar så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Praktiska anvisningar och en särskild ansökningsblankett utarbetas för kommunerna för att de ska kunna bevilja stödet.

Villkoret för stödet är en försämrad ekonomisk situation

Stödet kan sökas av en företagare på heltid som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och är verksam i Finland, oavsett verksamhetens rättsliga form och hur den finansieras. Som ensamföretagare definieras en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

I företaget kan det finnas flera personer i företagarställning som inte är i löntagarställning, dvs. i anställningsförhållande, men inte nödvändigtvis en enda person i arbetsavtalsförhållande. Dessa företag med flera företagare omfattas av närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster. Aktiebolag och kommanditbolag, öppna bolag och andelslag som sysselsätter minst sex personer i anställningsförhållande kan ansöka om stöd hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Villkoret för att stöd ska beviljas är att ensamföretagaren kunnat visa en avsevärt försämrad ekonomisk situation och nedsatt omsättning på grund av coronaviruset efter 31.12.2019. Stödet beviljas enligt prövning. Stöd kan inte beviljas företag som har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen eller företag med skatteskulder.

Understöd kan betalas för kostnader för tiden 1.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och det kan sökas fram till 30.9.2020.

En ensamföretagare kan också ansöka om utkomstskydd för arbetslösa

Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare som införs snart. Om stödet på 2 000 euro söks för fasta kostnader, inverkar det inte på utkomstskyddet för arbetslösa. Om stödet däremot används till företagarens lön eller något annat vederlag som betraktas som förvärvsinkomst och som erhållits som ersättning för arbete, kan det inverka på utkomstskyddets belopp.*

Staten och kommunerna ingår ett uppdragsavtal om beviljande av stödet som baserar sig på en avtalsmall som Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet tillsammans har berett. Staten finansierar stödet i sin helhet. Det stödbelopp som beviljas ensamföretagare bestäms för varje kommun enligt hur många ensamföretagare det finns i kommunen. Den tillgängliga finansieringen för kommunen är en kalkylerad andel av de 100 miljoner euro som staten beviljat.

Ytterligare upplysningar:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 208
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 186
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 658
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940
Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2700
Jarkko Huovinen, direktör, regioner och samhällen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2550
Juha Myllymäki, direktör, juridiska ärenden, Kommunförbundet, tfn 09 771 2193