Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

De nordiska miljö- och klimatministrarna understöder global överenskommelse för förebyggande av plastföroreningar

Miljöministeriet 19.10.2020 10.20
Pressmeddelande

Enligt de nordiska miljö- och klimatministrarna kan nationella planer för plast vara ett sätt att förverkliga den globala överenskommelse om plast som har diskuterats inom FN. Ministrarna offentliggör i dag en gemensam rapport om överenskommelsen.

FN:s miljöförsamling (United Nations Environment Assembly, UNEA) godkände 2017 en långsiktig vision för att stoppa nedskräpning i form av plast i haven. Nordiska ministerrådet stöder utarbetandet av en global överenskommelse som en lösning på problemet med plast i haven. Till stöd för beslutsfattande kring överenskommelsen har de nordiska miljöministrarna beställt en rapport om vad överenskommelsen eventuellt kunde inbegripa.

Enligt rapporten ska den globala överenskommelsen innehålla både juridiskt bindande och frivilliga åtgärder. Den ska förslagsvis ställa upp gemensamma globala mål och innehålla ett gemensamt åtagande med tanke på måluppfyllelsen. Regeringarna ska dock ha ett visst nationellt handlingsutrymme när det gäller att slå fast metoder för hur åtgärderna ska genomföras. Nationella planer för hanteringen av plast (national plastics management plans), som behandlar plasten ur ett livscykelperspektiv, är ett sätt att genomföra den globala överenskommelsen.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen stöder utarbetandet av nationella planer för plast.

”Finland har mycket goda erfarenheter av det nationella arbetet med färdplanen för plast. En stor grupp aktörer har tillsammans påskyndat åtgärder som kan minska de olägenheter som plast orsakar och främja plaståtervinning och användning av andra material i stället för plast”, säger minister Mikkonen.

De nordiska länderna har som mål att förhandlingarna om en överenskommelse ska inledas så snabbt som möjligt inom FN. För närvarande gör coronapandemin det svårare att ordna förhandlingsmöten.  Rapporten kommer att diskuteras i en expertgrupp som lyder under FN:s miljöförsamling den 9–13 november.

Följ lanseringen och diskussionen kl. 11–12.30 eller kl. 17–18.30 som direktuppspelning på

Mer information:

Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 297

Tillbaka till toppen