Hoppa till innehåll

Finland donerar reningsanordningar för avloppsvatten till Ukraina

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 9.30
Pressmeddelande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM har beställt en inventering av anordningarna vid avloppsreningsverket i Finno i Esbo med avsikt att donera anordningar till Ukraina för att användas av vattenverken där. Miljöministeriet stöder donationen av anordningar.

Helsingforsregionens miljötjänster och miljöministeriet:

Miljöministeriet finansierade inventeringen av anordningarna vid reningsverket i Finno, där alla anordningar som blev över från reningsverket inventerades samtidigt som deras skick och funktionalitet fastställdes. Dessutom har miljöministeriet i anslutning till donationen öppnat upp för fortsatta diskussioner med Ukrainas miljöförvaltning om behoven inom avloppsvattensektorn och om var anordningarna från Finno kan vara till största möjliga nytta.

– Rysslands grymma anfallskrig har kostat många ukrainares liv och förstört landets infrastruktur. Också mitt under kriget har rena vattendrag betydelse. Det är bra att HRM är med och hjälper ukrainarna i nödens stund och i återuppbyggnaden av landet, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

HRM avslutade användningen av avloppsreningsverket i Finno i januari 2023, då allt avloppsvatten som tidigare hade gått dit leddes till det nya avloppsreningsverket i Blombacken. 

– HRM kommer att anlita en entreprenör för att lösgöra anordningarna och packa dem för transport. Om ukrainarna ger grönt ljus för leveransen kan den första satsen av anordningar eventuellt skickas redan i vår, konstaterar HRM:s verkställande direktör Tommi Fred

– En del av anordningarna kan lösgöras först när hela reningsverket rivs, så det går till hösten för deras del, fortsätter han. 

Varorna levereras till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism, som i Finland samordnas av inrikesministeriet.

Rivningen av reningsverket i Finno förbereds tillsammans med Esbo stad, och enligt aktuella uppgifter kommer rivningen att inledas hösten 2023.   

I dag den 22 mars firas FN:s världsvattendag. Temat för världsvattendagen 2023 är att påskynda förändringen för att lösa den globala vatten- och sanitetskrisen.

Ytterligare information: 

Kristian Sahlstedt
avdelningschef för vattenrening
Helsingforsregionens miljötjänster HRM
tfn 050 331 2256
[email protected]

Marjukka Porvari
specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 029 525 0412
[email protected]