Hoppa till innehåll

Förslag om stöd till husbolag med eluppvärmning på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2023 15.47
Pressmeddelande

Ett utkast till förordning om understöd till husbolag med eluppvärmning har sänts på remiss av miljöministeriet. Stödet minskar trycket på bostadsaktiebolag att på grund av ökade uppvärmningskostnader höja vederlaget och därigenom kostnaderna för de boende. Remissyttranden kan lämnas fram till den 13 februari 2023 via webbtjänsten utlåtande.fi.

I den första tilläggsbudgeten för 2023 föreslås ett understöd  till bostadsaktiebolag som har elbaserad uppvärmning och som står för kostnaderna för den el som används för uppvärmningen. Målet är att genom ett understöd av engångsnatur stödja bostadssammanslutningar vid betalningen av uppvärmningsel. Enligt förslaget ska understöd också kunna beviljas sammanslutningar som äger hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd.

Understödet är av samma slag som den kompensation för elenergikostnader till konsumenter som beretts vid arbets- och näringsministeriet och som ingår i tilläggsbudgeten. När bolaget betalar fakturan kan de boende inte få sådan kompensation för elenergikostnaderna som är avsedd för hushåll, även om priset på elenergi är högt.

I Finland finns det omkring 39 000 bostäder i husbolag med eluppvärmning där uppvärmningskostnaderna hör till vederlaget.

Ytterligare information

Jyrki Kauppinen
Byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 029 525 0122
[email protected]