Hoppa till innehåll

Inkomstgränser införs vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 14.32
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att det ska införas maximala inkomstgränser vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder (ara-hyresbostäder). Inkomstgränserna tillämpas både vid val av nya hyresgäster och vid byte av bostad. Inkomstgränserna gäller inte hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. De maximala inkomstgränserna börjar tillämpas den 1 januari 2025.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska inkomstgränser återinföras för subventionerade hyresbostäder. Regeringens mål är att effektivare rikta utbudet av subventionerade hyresbostäder till de låginkomsttagare, mindre bemedlade och grupper med särskilda behov som har svårt att hyra bostad på den fria marknaden. Hyresgästerna i statligt stödda hyresbostäder väljs enligt de lagstadgade grunderna för val av hyresgäster, det vill säga bostadsbehov, inkomster och förmögenhet. Vid val av hyresgäster tillämpas i fortsättningen även en maximal inkomstgräns.

En förutsättning för att sökanden ska väljas till hyresgäst är att inkomsterna för ett hushåll som består av en person är högst 3 540 euro. Om ett hushåll består av fler än en vuxen som fyllt 18 år, höjs inkomstgränsen med 2 480 euro för varje vuxen. Om det i ett hushåll finns barn under 18 år, höjs inkomstgränsen med 650 euro för det första barnet. För varje därpå följande barn höjs inkomstgränsen med 600 euro. Som inkomst betraktas inte bland annat bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, underhållsstöd, moderskapsunderstöd, studiestöd och arvode för närståendevård.

”Syftet är att säkerställa att det inte är höginkomsttagare som väljs till hyresgäster i ara-hyresbostäder, så att samhällets stöd bättre riktas till låginkomsttagare. Inkomstgränserna har fastställts till en nivå som inte leder till radikala förändringar vid valet av hyresgäster till ara-hyresbostäder. Utöver inkomstgränserna vid val av hyresgäster utreder ministeriet en modell där hyran för ara-bostaden stiger om hyresgästens inkomster blir högre”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Ändringen gäller sådana hyresbostäder vars produktion staten har understött med de aravalån som beviljades fram till 2007 eller med det långvariga räntestöd som nuförtiden beviljas. I fråga om sådana hyresbostäder som stöds med kortvarigt räntestöd tillämpas redan samma inkomstgränser.

Det är möjligt att avvika från grunderna för val av hyresgäster, inklusive inkomstgränserna, bland annat i brådskande situationer eller när det inte finns några sökande som uppfyller kriterierna för val av hyresgäster. I avfolkningsregioner har bostädernas nyttjandegrad sjunkit, och undantagsbestämmelser behövs bland annat för att erbjuda bostäder till dem som kommer för att arbeta.

Mer information

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 332
[email protected]

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]