Hoppa till innehåll

Klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn med diskussioner om finansieringsmålet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2024 13.35 | Publicerad på svenska 3.6.2024 kl. 15.36
Pressmeddelande
Kuva Bonnin kokoushuoneesta, jossa ihmiset istuvat kokouspöytien ääressä.

FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Bonn i Tyskland den 3–13 juni. Vid tjänstemannaförhandlingarna bereds de beslut som ska fattas vid klimatkonferensen i Baku i november bland annat angående finansieringsmålet. Dessutom fortsätter arbetet med att fasa ut fossila bränslen.

De framskridande klimatförändringarna orsakar större och större skador för varje år. Det behövs allt mer internationell finansiering för att begränsa klimatförändringarna och anpassa sig till dem samt för att avhjälpa skador.

Vid klimatkonferensen COP29, som hålls i Baku i Azerbajdzjan i år, ska man komma överens om ett nytt klimatfinansieringsmål efter 2025 (The New Collective Quantified Goal, NCQG). Tjänstemannamötet i Bonn lägger grunden för de förhandlingar på politisk nivå om finansieringsmålet som ska föras i november.

”Vi behöver rätt riktad och tillräcklig finansiering för att den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader enligt Parisavtalet. Samtidigt har klimatriskerna ökat, och klimatskadorna orsakar kostnader i synnerhet för de mest sårbara regionerna, såsom små och fattiga östater. Det är uppenbart att alla möjliga finansieringskällor behövs”, säger Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin.

Frågor som ska tas upp vid förhandlingarna om finansieringsmålet är finansieringsbeloppet, det vill säga målets nivå, samt bland annat finansieringstypen, det vill säga hurdan finansiering det är fråga om, finansieringens tillgänglighet, finansieringskällorna och de transparensarrangemang som behövs för uppföljningen av framstegen mot målen. I detta skede av förhandlingarna står synpunkterna hos de olika grupperna av länder fortfarande långt ifrån varandra.

OECD rapporterar att industriländerna för första gången överskred det nuvarande årliga klimatfinansieringsmålet på 100 miljarder dollar år 2022. Enligt den rapport som publicerades i slutet av maj uppgick 2022 års finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer till 115,9 miljarder dollar.

Framsteg krävs i utfasningen av fossila bränslen

Vid klimatkonferensen COP28 i Dubai i december i fjol fattade världens länder ett historiskt beslut om att fasa ut fossila bränslen. I Bonn fortsätter arbetet med att fasa ut fossila bränslen och främja de beslut som fattades i Dubai. Ländernas nya nationella utsläppsminskningsmål ska innehålla en tydlig plan för hur de verkställer besluten från Dubai. De nationella målen (Nationally Determined Contribution, NDC) väntas bli fastställda först nästa år, före COP30, men även i år behöver man göra framsteg. Diskussionerna om energiomställningen hänför sig i synnerhet till vad som i allmänhet kommer att ske i fråga om verkställandet och uppföljningen av besluten från Dubai samt till arbetsprogrammet för utsläppsminskningar, vars syfte är att utveckla mer specifika metoder för att minska utsläppen.

På agendan för mötet i Bonn står också bland annat en finslipning av reglerna för den internationella marknadsmekanismen och en revidering av arbetsprogrammet för jämställdhet och klimat.

I sommar och i höst förs förhandlingar vid olika forum

Klimatkonferensen i Baku bereds förutom vid det officiella beredningsmötet i Bonn också vid flera olika möten under sommaren och hösten. Diskussioner förs också mellan G7- och G20-länderna.

Vidare försöker man under FN:s generalförsamlingsvecka sätta fart på klimatåtgärderna vid ett klimattoppmöte i New York i september under värdskap av FN:s generalsekreterare. EU fastställer sina egna förhandlingsmål för klimatkonferensen i Baku vid miljö- och klimatministermötet den 14 oktober 2024. Ekofinrådet ska dessutom utarbeta separata slutsatser om klimatfinansieringen i oktober.

Mer information

Marjo Nummelin
Finlands chefsförhandlare
tfn 040 523 3710
[email protected]
Miljöministeriet

Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten
tfn 050 341 1758
[email protected]
Miljöministeriet

Bonn Climate Change Conference - June 2024