Hoppa till innehåll

Klimatmötet COP28 inleddes med en historisk överenskommelse om fonden för klimatskador

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 18.00 | Publicerad på svenska 1.12.2023 kl. 18.59
Pressmeddelande

Parterna i FN:s klimatkonvention enades i dag om den fond som ska ersätta klimatskador. I synnerhet för små och fattiga länder har fonden varit en prioritering under förhandlingarna.

FN:s klimatmöte (COP28) inleddes i dag i Dubai i Förenade arabemiraten. Förhandlingarna inleddes med en överenskommelse om fonden för klimatskador. Fonden stöder de mest sårbara länderna i hanteringen av skador orsakade av klimatförändringarna. Beslutet om att inrätta fonden fattades förra året på COP27 i Egypten, men detaljerna kring fonden kom man överens om den första dagen i Dubai.

”Beslutet är historiskt, för samtidigt raserades den så kallade brandväggen mellan industriländer och utvecklingsländer. Ordförandelandet Förenade arabemiraten, som vid mötets förhandlingar räknas som ett utvecklingsland, har åtagit sig att bidra med 100 miljoner dollar till fonden. Tidigare har klimatfinansieringen ansetts vara industriländernas skyldighet. Tyskland åtog sig också att bidra till fonden med 100 miljoner dollar och många andra EU-länder kommer också att bidra”, säger EU:s chefsförhandlare Outi Honkatukia.

Honkatukia har haft en central roll i den arbetsgrupp som berett fonden, det vill säga i övergångskommittén. Kommittén lade tidigare i höst fram ett förslag till beslut om finansieringsarrangemangen inför COP28. Honkatukia var kommitténs andra ordförande.

Finansieringsarrangemangen för att hantera klimatskador har spelat en avgörande roll vid FN:s tidigare klimatmöten. Detta har varit en knäckfråga i synnerhet för små och fattiga länder och östater, som drabbas hårdast av de skador och förluster som klimatförändringarna orsakar.

”Jag hoppas att det beslut som nu fattats för med sig positiva vindar för mötet. Detta ger EU möjlighet att fokusera på den för oss viktiga frågan om minskning av utsläppen och åtgärder för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader”, säger Honkatukia.

Finland och EU driver starkt på utfasningen av fossila bränslen och ökningen av förnybar och ren energiproduktion. Vid klimatmötet avslutas Parisavtalets globala översyn (Global Stocktake), som utvärderar hur framgångsrikt avtalet har genomförts och om åtgärderna har varit tillräckliga.

Åtgärderna för att minska utsläppen är inte tillräckliga för att nå 1,5-gradersmålet. Översynen bör leda till en skärpning av utsläppsminskningsmålen.

Mer information:

Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten
tfn 050 341 1758
[email protected]
(i Dubai 27.11–15.12)

Marjo Nummelin
chefsförhandlare i klimatfrågor
tfn 0295 250 227
[email protected]
(i Dubai 27.11–15.12)