Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommuner och landskap kan åter ansöka om understöd för vindkraftsutbyggnad – ansökningstiden pågår till den 4 maj 2022

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2022 15.34
Pressmeddelande

Kommunerna och landskapsförbunden kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och för utredningar i anslutning till dessa. Det finns sammanlagt cirka 300 000 euro att dela ut, och ansökningstiden är 4 april–4 maj 2022. Understödet betalas ut senast vid utgången av 2022, och ansökan om utbetalning ska lämnas in till miljöministeriet senast den 9 december 2022.

Genom högklassiga utredningar och planläggning som samordnar olika behov och funktioner vill man finna de områden som bäst lämpar sig för vindkraftverk. Syftet är att förebygga kraftverkens negativa konsekvenser för naturen och människorna.

Understöd kan också beviljas för utredningar som stöder kommande planläggning av och tillstånd för vindkraftverk. Anhängiga planer är således inte en förutsättning för beviljande av understöd.
Understöd kan beviljas för högst 70 procent av projektets godtagbara kostnader. Miljöministeriet beviljar understöden efter att ha hört närings-, trafik- och miljöcentralerna.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 fastställdes ett anslag på cirka två miljoner euro för understöd för vindkraftsutbyggnad. Under de tre tidigare ansökningsomgångarna har sammanlagt 34 projekt finansierats med 1,59 miljoner euro.

Genom understöden genomförs regeringsprogrammets föresatser om främjande av vindkraftsutbyggnad. Enligt föresatserna ökas vindkraftens andel av Finlands energiproduktion, och administrativa och planläggningsmässiga hinder och andra hinder för vindkraftsutbyggnad elimineras.
​​​​​​​
Understöd kan sökas från den 4 april till den 4 maj 2022.

Ytterligare information:

Soile Hartikka
​​​​​​​sakkunnig
​​​​​​​miljöministeriet
​​​​​​​tfn 0295 250 079
[email protected]

Sanna Jylhä
​​​​​​​miljöråd
​​​​​​​miljöministeriet
​​​​​​​tfn 0295 250 233
​​​​​​​[email protected]

 
Tillbaka till toppen