Hoppa till innehåll

Miljöministeriet begär utlåtanden om slopandet av skyldigheten att utarbeta en kommunal klimatplan

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 14.28
Pressmeddelande

Miljöministeriet har sänt ett förslag om att slopa skyldigheten att utarbeta en kommunal klimatplan på remiss. Klimatlagen ska enligt förslaget inte i fortsättningen innehålla några skyldigheter som gäller kommunerna eller tillämpas på kommunala myndigheter. Utlåtanden kan lämnas fram till den 5 juli 2024.

Kommunernas skyldighet att utarbeta en klimatplan slopas som en del av anpassningen av statsfinanserna. I enlighet med regeringsprogrammet slopas det årliga anslag på cirka 2,8 miljoner euro som reserverats för kommunala klimatplaner. Bakom detta ligger också målet att minska kommunernas och statens administrativa börda.

Enligt propositionen har en betydande del av kommunerna redan en klimatplan. De stora och medelstora kommunerna är de viktigaste aktörerna när det gäller att minska växthusgasutsläpp. Alla städer med över 100 000 invånare och största delen av städerna med över 50 000 invånare har en klimatplan. Av de 293 kommunerna på det finländska fastlandet har åtminstone 85 kommuner för närvarande en egen klimatplan.

Miljöministeriet ordnade i februari ett diskussionsmöte för kommuner och regionala aktörer om slopandet av skyldigheten. Vid mötet lyftes det fram att det i många kommuner finns vilja, och i synnerhet i större kommuner också resurser, för att fortsätta klimatåtgärderna i framtiden, även om skyldigheten att utarbeta en klimatplan slopas. Till stöd för detta ansåg kommunerna att det är viktigt att fortsätta den utsläppsdatatjänst som Finlands miljöcentral tillhandahåller.

Enligt propositionen ska Finlands miljöcentrals lagstadgade uppgift som förvaltare av utsläppsdatatjänsten fortsätta. Syftet med utsläppsdatatjänsten är att stödja kommunernas fortsatta frivilliga klimatarbete och säkerställa en enhetlig kunskapsbas till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen.

Begäran om utlåtande om propositionen finns i tjänsten utlåtande.fi

Mer information

Karoliina Anttonen
lagstiftningsråd
miljöministeriet
029 525 0065
[email protected]

Orpos regeringsprogram