Hoppa till innehåll

Miljöministeriet ber om utlåtanden om svårighetsklasserna för projekterings- och arbetsledningsuppgifter vid byggande samt om vilka utbildningar som krävs för uppgifterna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2024 15.23
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter och arbetsledningsuppgifter vid byggande samt om vilka utbildningar som krävs för uppgifterna. Målet är att förtydliga och förenhetliga fastställandet av svårighetsklassen som en del av kvalitetssystemet för byggande. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 augusti 2024.

När det gäller projekteringsuppgifter tillämpas förordningen vid byggnadsprojektering samt vid projektering av bärande konstruktioner, geokonstruktioner och bergkonstruktioner, ventilation, en fastighets vatten- och avloppsanordningar, akustik och landskapsbyggande samt vid byggnadsfysikalisk projektering som också inbegriper projektering av reparation av fuktskador. Nya specialprojekteringsområden i förordningen är projekteringsuppgifter inom akustik, byggande av bergkonstruktioner och landskapsbyggande.

Förordningen tillämpas på arbetsledaruppgifter för  ansvariga arbetsledare, arbetsledare som ansvarar för byggande av en fastighets vatten- och avloppsanordningar samt arbetsledare som ansvarar för byggande av ventilationsanordningar.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren har inte tidigare funnits på förordningsnivå, utan studiernas innehåll nämns endast i miljöministeriets anvisningar. Nu lyfts innehållet i anvisningarna upp till förordningsnivå. Behovet att göra detta beror på att grunderna för verksamheten vid de bemyndigade organ som avses i lagen om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande (812/2023) ska finnas i lagstiftningen. Ändringen minskar den administrativa bördan i och med att byggnadstillsynen inte längre projektvis behöver granska projekterarnas och arbetsledarnas utbildning och erfarenhet, utan dessa framgår av ett intyg som organet utfärdat.

Förordningen utfärdas med stöd av bygglagen (751/2023). Genom ändringarna i bygglagen preciseras bemyndigandet att utfärda förordning om utbildningar som krävs vid projekteringsuppgifter och arbetsledningsuppgifter.

Förordningen ersätter statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande (214/2015) samt miljöministeriets anvisningar om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande om arbetsledares behörighet (MM4/601/2015), om byggnadsprojekterares behörighet (MM2/601/2015) och om bestämmande av svårighetsklassen vid projekteringsuppgifter för byggande (MM1/601/2015).

Projektering och arbetsledning hör till de viktigaste uppgifterna inom byggande med tanke på byggandets kvalitet, sundhet och säkerhet. Förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Ett stort antal experter och intressegrupper har deltagit i beredningen av förordningen.

Mer information:


​​​​​​​(anträffbar 25.-28.6., 15.-16.7. och fr.o.m den 12 augusti 2024)​​​​​​​
Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]

​​​​​​​(anträffbar fr.o.m. den 8 juli 2024)
Kirsi White
regeringssekreterare
tfn 0295 250 264
[email protected]

​​​​​​​(anträffbar fr.o.m. den 7 augusti 2024)
Tomi Marjamäki
specialsakkunnig
tfn 0295 250 027
[email protected]

​​​​​​​Pressmeddelandet har korrigerats den 26 juni 2024 med information om hur man når ytterligare upplysare.

Nyckeln till tillväxt