Hoppa till innehåll

Miljöministeriet beviljar nästan 860 000 euro i understöd till åtta projekt för klimatinsatser inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2024 12.43
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat statsunderstöd på sammanlagt 858 801 euro till åtta projekt som utvecklar sätt att minska utsläppen inom den byggda miljön och öka anpassningen till klimatförändringarna. Finansieringen beviljas ur EU:s facilitet för återhämtning genom miljöministeriets femte ansökningsomgång för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som också är hela programmets sista ansökningsomgång.

Utlysningen var avsedd för icke-vinstdrivande projekt och riktade sig i synnerhet till kommuner och organisationer. I utlysningen efterlystes särskilt sådana projekt som hänför sig till koldioxidsnål cirkulär ekonomi och utveckling av byggnadsmaterial.

Under de fem ansökningsomgångarna åren 2022–2024 har miljöministeriet ur programmet beviljat cirka fem miljoner euro i understöd till sammanlagt 65 projekt.

Projekt som beviljades understöd i miljöministeriets femte ansökningsomgång:

Understödstagare, projektets namn, understödssumma och projektets sammanlagda budget

  • Bygginformationsstiftelsen RTS sr: Bedömning och genomförande av livscykelegenskaper (fi. Elinkaariominaisuuksien arviointi & toteutus EKAT), understöd 145 344 euro, total budget 207 634 euro
  • Finlands fastighetstekniska industri och handel rf: Cirkulär ekonomi inom hustekniken i lokal-ombyggnadsprojekt (fi. Tilamuutoshankkeiden talotekniikan kiertotalous), understöd 70 000 euro, total budget 104 000 euro
  • Forssa stad: Omfattande återanvändning av byggnadsdelar (fi. Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö), understöd 63 000 euro, total budget 90 000 euro
  • Ekokumppanit Oy: SÄILÖ: Från rivning till förvar och återvinning (fi. SÄILÖ: Purusta säilöön ja kiertoon), understöd 138 785 euro, total budget 198 265 euro
  • Tammerfors högskolestiftelse sr: Hållbarhetsdimensionering av koldioxidsnål betong (fi. Vähähiilisten betonien säilyvyysmitoitus), understöd 164 500 euro, total budget 235 000 euro
  • Husbyggnadsindustrin rf: Ratu-anvisningar för koldioxidsnåla renoveringar (fi. Ratu-ohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen), understöd 95 872 euro, total budget 136 960 euro
  • Helsingfors kyrkliga samfällighet: Utredning om anskaffning av ett koldioxidsnålt krematorium (fi. Vähähiilisen krematorion hankintaselvitys), understöd 140 000 euro, total budget 200 000 euro
  • Vanda stad: Livscykelmodell för koldioxidsnål renovering och rivning (fi. Vähähiilisen korjauksen ja purun elinkaarimalli), understöd 41 300 euro, total budget 59 000 euro

De projekt som beviljats understöd slutförs senast hösten 2025.

Nästan 150 projekt påskyndar redan den gröna omställningen inom den byggda miljön

Miljöministeriets och Business Finlands utlysningar för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har avslutats, och programfinansieringen är således bunden. Sammanlagt har redan nästan 150 projekt finansierats.

Inom projekten utvecklar man nya byggnadsmaterial, olika metoder för att spara energi samt återan-vändningen av byggnadsdelar och den cirkulära ekonomin. Med stöd av programmet har man också utvecklat databaser och beräkningsverktyg som behövs för att verifiera koldioxidsnålhet. I projekten deltar kommuner, företag, organisationer och läroanstalter.

”Det finns många olika sätt att främja koldioxidsnålhet och anpassningen till klimatförändringarna i den byggda miljön, såsom de olika projekten inom programmet visar. Programmet är en betydande och resultatrik satsning med tanke på både de inhemska aktörerna och främjandet av exporten inom byggbranschen. Jag är också glad över att många aktörer dessutom har hittat en ny samarbetspartner via programmets nätverk”, säger programchef Maija Stenvall från miljöministeriet.

Projekten presenteras på resultatseminarierna och på webben

Resultaten av de slutförda projekten presenteras på resultatseminarierna. Nästa seminarium ordnas den 13 juni med temat koldioxidsnål cirkulär ekonomi. Man kan delta på plats i Helsingfors, i Banks-alen i miljöministeriet, eller via en direkt webbsändning.

Mer information om de projekt som finansierats via programmet finns i lägesrummet på programmets webbplats. För nästan alla projekt har det skapats egna projektkort som kan sorteras till exempel enligt projektets tema.

Slutrapporterna från de projekt som fått finansiering från miljöministeriet finns på projektsidan under Dokument.

Mer information:

Maija Stenvall
programchef
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland har beviljat finansiering i synnerhet till projekt som främjar export, och mil-jöministeriet för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av pro-grammet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver finansiering erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer och för att dela de bästa lärdomarna med andra.

​​​​​​​