Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Kari: Energisparande erbjuder lösningar för att avstå från energi som importeras från Ryssland

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 14.25
Pressmeddelande
Miljö- och klimatminister Emma Kari med Aalto-universitetets professor Peter Lund. Foto: Viivi Myllylä

"Rysslands invasion av Ukraina framhäver Finlands behov av att lösgöra sig från energi som importeras från Ryssland. Utöver de nya lösningarna inom energiproduktionen och importen av energi kan var och en också genom sina egna åtgärder bidra till att göra Finland självständigt i fråga om energi i en tid då det är av stort säkerhetspolitiskt intresse”, sade miljö- och klimatminister Emma Kari i dag vid sitt informationsmöte om energisparande.

En akut energibrist sker inte inom den närmaste framtiden. Priset på energin förväntas dock stiga till följd av Rysslands invasion. I Finland gäller trycket på prishöjningarna i synnerhet värmeproduktionen och trafiken, och höjningarna kommer att infalla nästa vinter. Utöver de åtgärder som kräver investeringar, såsom energirenoveringar, kan var och en påverka genom att minska sin egen energiförbrukning.

”När priserna stiger är det bra om vi utöver andra åtgärder också kan minska vårt energibehov. Det är ekonomiskt förnuftigt att främja vår självförsörjningsförmåga i fråga om energi och den gröna omställningen, som är nödvändig för jordens välmående", sade ministern.

"För att energisparandet verkligen ska vara verkningsfullt måste vi tillsammans vidta åtgärder för energisparande. Det är viktigt att så många finländare som möjligt vet vilka metoder som är de effektivaste när det gäller att minska vårt beroende av energi som importeras från Ryssland. Det behövs större medvetenhet om metoder för energisparande och sparandets betydelse", fortsatte minister Kari.

Staten tillhandahåller stöd för renoveringar av byggnaders energiprestanda, utbyte av fossila uppvärmningssystem mot hållbarare varianter samt byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar. Den 7 april drog regeringen i ramförhandlingarna och i ministerarbetsgruppen för beredskap upp riktlinjer för ett omfattande tilläggsanslag på 200 miljoner euro för understöd som främjar den gröna omställningen. Riksdagen fattar beslut om tilläggsanslagen.

”Man måste samtidigt också komma ihåg att olika människor har olika livssituationer och olika möjligheter att delta i energisparandet i sin egen vardag. Var och en kan delta enligt sina egna resurser", fortsatte ministern.

Mer information:

Erkki Perälä
Ministerns specialmedarbetare
tfn 050 465 8388
[email protected]

 
Tillbaka till toppen