Hoppa till innehåll

Nuläget och utvecklingsbilderna för havsbaserad vindkraft har utretts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 9.52
Pressmeddelande

Miljöministeriets utredning beskriver nuläget och möjliga utvecklingsbilder för den havsbaserade vindkraften, efterfrågan på förnybar energi och behoven att utveckla överföringsnäten samt konsekvenserna av havsbaserad vindkraft för andra marina branscher. Den färska bilden av den havsbaserade vindkraftens utveckling stöder uppdateringen av Finlands havsplan och främjar en hållbar användning av havet.

Förnybar energi har en viktig roll i den rena omställningen och i uppnåendet av Finlands klimatmål. Med havsbaserad vindkraft kan man i framtiden producera rikligt med förnybar energi också för den gröna väteekonomins behov. Byggandet av havsbaserad vindkraft har dock betydande konsekvenser som måste kartläggas på förhand.

”För oss vid miljöministeriet är det viktigt att i havsplaneringen se helhetsbilden när det gäller havsbaserad vindkraft och annan havsrelaterad verksamhet för att vi i framtiden ska kunna hitta de mest hållbara lösningarna för att samordna de olika verksamheterna”, säger Tiina Tihlman, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Hur ser läget ut för den havsbaserade vindkraften i Finland år 2050?

Som grund för utredningen skapades alternativa utvecklingsbilder för den havsbaserade vindkraften i Finland åren 2035, 2040 och 2050. Utvecklingsbilderna åskådliggör läget för den havsbaserade vindkraften beroende på om utvecklingen styrs av havsplaneringen eller av de områden som projektutvecklarna har identifierat som lämpliga för havsbaserad vindkraftsproduktion.

I båda utvecklingsbilderna är produktionspotentialen för havsbaserad vindkraft år 2050 stor, det vill säga 15-26 gigawatt. I utredningen bedöms hurdana konsekvenser den havsbaserade vindkraftsproduktionen enligt utvecklingsbilderna kan ha för de marina branscherna, såsom hamnarna, sjötransporterna, marinindustrin, fisket, fiskodlingen, undervattensutvinningen och turismen.

Arbetet bygger på omfattande litteraturutredningar som kompletterades med expertintervjuer och workshoppar. I utredningen genomfördes också en enkät till befolkningen och rekreationsanvändarna vid kusten om den havsbaserade vindkraftens sociala och kulturella konsekvenser.

”Användningen av havsområdet är hela samhällets gemensamma sak. De nationella målen realiseras i medborgarnas vardag bland annat genom att rekreationen i havsområdet förändras, och dessa förändringar bör identifieras på förhand. Med tanke på samordningen är det viktigt att förstå var och varför konflikter uppstår”, säger Mari Pohja-Mykrä, samordnare för samarbetet inom havsplaneringen vid Egentliga Finlands förbund.

Enligt utredningen behövs det mer forskningsbaserad information för att bedöma de olika havsbaserade vindkraftsprojektens samverkan. Utredningen av de olika projektens samverkan förutsätter också ett nära internationellt samarbete samt tillhandahållande av forskningsfinansiering till exempel som ett partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn (en så kallad public-private-partnership-modell).

Utredningen genomfördes av Sitowise Oy på uppdrag av miljöministeriet.

Mer information:

(Anträffbar tills den 12 juni 2024)
Tiina Tihlman
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
tfn 0295 250 296
[email protected]

Maaret Stenström
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250277
[email protected]

Mari Pohja-Mykrä
samordnare för samarbetet inom havsplaneringen
Egentliga Finlands förbund
tfn 041 550 8442
[email protected]