Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår för riksdagen att staten ska kunna avstå från sitt innehav i A-Kruunu Oy

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 15.00
Pressmeddelande

I regeringens ägarpolitiska principbeslut föreslås att staten ska kunna avstå från sitt innehav i A-Kruunu Oy. Förslaget ingår i regeringens andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen, eftersom beslut om väsentliga ändringar i statens bolagsinnehav hör till riksdagens beslutanderätt. Det allmännyttiga och 100 procent statsägda bolaget A-Kruunu Oy äger och låter bygga hyresbostäder med skäliga hyror. Miljöministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 23 maj 2024 godkändes ett ägarpolitiskt principbeslut där det beslutades att föreslå för riksdagen att den nedre gränsen för statens innehav i A-Kruunu Oy sänks till noll procent från nuvarande 100 procent.

”Företagsverksamhet som bedrivs av staten är ett undantag som måste ha särskilt starka grunder. Eftersom det finns många allmännyttiga samfund som låter bygga och äger bostäder med skäliga hyror, finns det ingen nödvändig grund för en statsägd aktör. Statens roll i bostadspolitiken är att påverka genom lagstiftning, stödpolitik och andra motsvarande åtgärder”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Lagstiftningen reglerar noggrant de allmännyttiga bolagens verksamhet, användningen av och fastställandet av hyrorna för de bostäder med långvarigt räntestöd som A-Kruunu Oy äger samt försäljningen av allmännyttiga bolag. A-Kruunu Oy kan endast köpas av ett allmännyttigt samfund, och lagstiftningen tryggar ställningen för invånarna i bolagets bostäder.

”A-Kruunu fortsätter uppföra byggnader och utveckla projekt på normalt sätt. Om riksdagen godkänner förslaget om att avstå från A-Kruunu Oy, kommer utredningen om försäljningen av bolaget att göras i början av hösten. Den eventuella försäljningen av bolaget genomförs genom att sälja bolaget som en helhet”, fortsätter miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Beslutet om att inleda A-Kruunu Oy:s verksamhet som byggherre för bostäder med skäliga hyror fattades 2013. I slutet av 2023 ägde bolaget 2 878 bostäder, av vilka största delen finns i huvudstadsregionen och dess kranskommuner samt i Tammerfors. Dessutom håller cirka 400 bostäder på att byggas. Bolagets balansräkning uppgick till 600 miljoner euro i slutet av 2023 och dess omsättning till 28 miljoner euro år 2023. I enlighet med bestämmelserna om allmännyttighet eftersträvar bolaget inte vinst. Staten har kapitaliserat bolaget med 80 miljoner euro, och bolaget har 34 anställda.

Mer information:

Emma-Stina Vehmanen
specialmedarbetare
miljöministeriet
tfn 040 847 1992
​​​​​​​[email protected]