Hoppa till innehåll

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera energikrisen och hur man kan sporra den gröna omställningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2022 13.44
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 17:e gången torsdagen den 15 september. Temat för mötet är lösningar på energikrisen och den gröna omställningen. Statsminister Sanna Marin är ordförande för mötet.

Det ryska kriget mot Ukraina har ökat behovet att sporra den gröna omställningen och att avskaffa fossil energi i hela Europa. Priset på energi, särskilt priset på naturgas och annan fossil energi, har stigit i hela Europa under det senaste året, även i Finland. Detta återspeglas mer allmänt bland annat i elpriserna. Elpriserna väntas fortsätta att stiga under nästa vinter vilket kan få betydande konsekvenser för både hushåll och företag.

Vid sitt möte diskuterar rundabordsforumet för klimatpolitik de viktigaste åtgärderna för att stabilisera energimarknaden och främja den gröna omställningen på både kort och lång sikt. Dessutom diskuterar rundabordsforumet hur olika aspekter av rättvisa ska beaktas i energikrisen och vid avskaffningen av fossil energi.

I samband med höstens budgetförhandlingar bestämde regeringen om åtgärder för att kompensera allmänheten för de kraftigt höjda elpriserna. Dessutom har regeringen föreslagit en nödfinansiering på 10 miljarder euro till energibolag som har svårigheter på grund av de avsevärt högre kraven på säkerheter. På EU-nivå diskuteras också olika åtgärder för att lösa energikrisen. Finska staten ska inleda en kampanj som uppmuntrar medborgare, företag, organisationer och andra sammanslutningar att minska sin energiförbrukning. Senatkoncernen, som ansvarar för statens fastigheter, ska nästa vinter genomföra ett omfattande program för att spara energi. Programmet omfattar olika åtgärder för att spara el och värme. 

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare information

Ilkka Kaukoranta
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 040 752 8637
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

Rundabordsforumet för klimatpolitik

Maria Ohisalo Sanna Marin