Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Evenemangsarrangörer söks för 2021
Temat för de europeiska kulturmiljödagarna är Öppen och gränslös

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 9.57
Nyhet

År 2021 firas de europeiska kulturmiljödagarna med temat Öppen och gränslös. Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som välkomnar föreningar, museer och andra aktörer att ordna evenemang i anslutning till temat för kulturmiljödagarna.

Öppen och gränslös är ett tema som uppmuntrar till att undanröja och överskrida gränser på många olika sätt, eftersom kulturarvet tillhör alla. Alla har rätt att njuta av kulturarvet och delta i att presentera och vårda det.

Vid evenemangen som behandlar temat kan man bland annat överskrida gränserna mellan kommuner, länder, generationer och språkgrupper, och granska tillgängligheten till intressanta objekt och hur tillgängligheten kan förbättras.

Evenemang året runt

Europeiska kulturmiljödagarna firas årligen i Finland i form av hundratals guidade rundturer, fester, workshoppar, utställningar och kampanjer. Alla intresserade är välkomna att ordna program som en del av kulturmiljödagarna. Kulturmiljödagarnas organisation erbjuder evenemangsarrangörerna kommunikationsstöd och avgiftsfritt material.

Evenemangen inom temat Öppen och gränslös kan infalla under temaveckan 6–12 september 2021 eller i anslutning till den internationella landskapsdagen den 20 oktober 2021. I evenemangskalendern för kulturmiljödagarna kan man gärna också anmäla evenemang som ordnas under andra tider.

Tillgängligt kulturarv förenar hela Europa

Europeiska kulturmiljödagarna, på engelska European Heritage Days, firas i 50 länder. Varje år deltar miljontals människor i tiotusentals evenemang under kulturmiljödagarna. Finlands evenmang är en del av ett gemensamt europeiskt tema, eftersom alla runtom Europa år 2021 deltar i firandet av vårt gemensamma arv med temat Inclusive Heritage - Heritage for Everybody.

Målet med kulturmiljödagarna är att öka förståelsen för och uppskattningen av kulturmiljön samt att uppmuntra till att bevara och vårda kulturmiljön.

Kulturmiljödagarna firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. I Finland samordnas kulturmiljödagarna av miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.

Bild: Miia Lassila

#kulturmiljödagarna #öppenochgränslös #EHDs

Ytterligare information

Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 095
Jonina Vaahtolammi, koordinator, [email protected], tfn 044 974 1705

 
Tillbaka till toppen