Hoppa till innehåll

Ansökan om stöd för projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd pågår

jord- och skogsbruksministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.1.2022 14.54 | Publicerad på svenska 17.1.2022 kl. 15.20
Nyhet 20/2022

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en ansökningsomgång som gäller åtgärder inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens havspolitik. Temat för ansökan är innovativa åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Projekten ska

a)    bidra till hållbar blå ekonomi och minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön med nollutsläpp som mål 

eller

b)    främja skyddet av Östersjön.

Stödet till de utvalda projekten uppgår till sammanlagt högst 70 000 euro. Stödet till offentliga sökande är högst 100 procent och till privata sökande högst 60 procent. 

Stöd kan sökas från den 22 december fram till den 4 februari 2022. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 eller till registratorskontoret vid Egentliga Finlands NTM-central på det operativa programmets ansökningsblankett senast kl.16.15 den sista ansökningsdagen.

Mer information: Miljöråd Jussi Soramäki, statsrådets kansli, tfn 0295 16 0330