Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Avbrottet i den direkta passagerarflygtrafiken till och från Storbritannien, Irland och Sydafrika fortsätter

Utrikesministeriet
18.1.2021 15.37
Nyhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att fortsätta avbrottet i den direkta passagerartrafiken från Storbritannien, Irland och Sydafrika till den 25 januari 2021. Beslutet gör att det fortsättningsvis är svårt eller omöjligt för många resenärer i Storbritannien att återvända till Finland.

Finlands ambassader och utrikesministeriet bevakar läget och ger vid behov råd åt resenärer om hur hemresan kan ordnas.  Det är möjligt att återvända hem från Storbritannien, Irland och Sydafrika med hjälp av anslutande förbindelser. När du söker olika rutter till Finland ska du kontrollera alla inrese- och transitkrav, till exempel om transitlandet eller flygbolaget ställer krav på coronatest. I praktiken lönar det sig alltid att ha med ett intyg över negativt coronatest när du reser, eftersom bestämmelserna och kraven kan förändras snabbt.

Finlands ambassader uppdaterar aktuell information om läget på sina webbplatser och i sociala medier. På grund av coronapandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst. Flygförbindelser kan ändras eller dras in plötsligt och orsaka långa fördröjningar under resan. Om din resa är nödvändig, bered dig på ändrade planer. Resenärer måste fortsättningsvis anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. Så länge som pandemin pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands. Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi.

Om du återvänder till Finland från Storbritannien, Irland eller Sydafrika ska du följa anvisningarna utfärdade av Institutet för hälsa och välfärd.

Angående kostnader för resor som ställs in eller skjuts fram ska du kontakta researrangören, flygbolaget eller ditt försäkringsbolag.

Tillbaka till toppen