Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Avbrottet i flygtrafiken till och från Storbritannien fortsätter

Utrikesministeriet
8.1.2021 19.49
Nyhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att förlänga avbrottet i passagerartrafiken mellan Storbritannien och Finland till den 18 januari 2021. Också direkta passagerarflyg från Irland och Sydafrika stoppas 11.1–18.1.2021. Beslutet gör att det fortsättningsvis är svårt eller omöjligt för många resenärer i Storbritannien att återvända till Finland.

Finlands ambassader och utrikesministeriet bevakar läget och ger vid behov råd åt resenärer om hur hemresan kan ordnas.  Det är möjligt att återvända hem från Storbritannien och Irland med hjälp av anslutande förbindelser. För närvarande finns det flygförbindelser till Helsingfors till exempel via Amsterdam, Paris och Bryssel. När du söker olika rutter till Finland ska du kontrollera alla inrese- och transitkrav, till exempel om transitlandet eller flygbolaget ställer krav på coronatest. 

Utrikesministeriet har föreslagit att Traficom ska tillåta att minderåriga finska medborgare och minderåriga personer permanent bosatta i Finland samt deras vårdnadshavare eller följeslagare ska få resa med kommersiella förbindelser från Storbritannien till Finland. De kan också nu i princip återvända med anslutande flyg via ett annat land, men i praktiken kan minderåriga personer inte återvända ensamma till Finland när det inte finns direkta flyg. Utrikesministeriet arbetar för att dessa personer ska kunna återvända hem med direkta flyg på ett sätt som är tryggt med tanke på hälsosäkerheten. 

Finlands ambassader uppdaterar aktuell information om läget på sina webbplatser och i sociala medier. På grund av coronapandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst. Flygförbindelser kan ändras eller dras in plötsligt och orsaka långa fördröjningar under resan. Om din resa är nödvändig, bered dig på ändrade planer. Resenärer måste fortsättningsvis anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. Så länge som pandemin pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands. Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi.

Om du återvänder till Finland från Storbritannien, Irland eller Sydafrika ska du följa anvisningarna utfärdade av Institutet för hälsa och välfärd.

Angående kostnader för resor som ställs in eller skjuts upp ska du kontakta researrangören, flygbolaget eller ditt försäkringsbolag.

Tillbaka till toppen