Hoppa till innehåll

Programmet för mässan Ett öppet Finland 2014 är klart

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.8.2014 6.15 | Publicerad på svenska 11.7.2018 kl. 15.12
Pressmeddelande 319/2014

Visste du att all v?derinformation som du ser p? tv ?r fritt tillg?nglig? Vem som helst kan s?ka v?derdata p? meteorologiska institutets webbplats och skapa en egen v?dertj?nst. S?dant tillg?ngligg?rande av datalager som tidigare endast myndigheterna eller f?rvaltningen haft tillg?ng till kallas f?r ?ppen information. Detta h?r ocks? till spetsprojekten f?r regeringsprogrammet i Finland, som man vill fr?mja med snabb tidtabell.

Dessa tj?nster presenteras p? m?ssan Ett ?ppet Finland 2014 i Gamla Hamnen i Helsingfors den 15 och 16 september. M?ssans program har just blivit klart. Huvudtalare ?r Beth Simone Noveck, som medverkat i projekt som genomf?rts av regeringarna i F?renta staterna och Storbritannien, och det isl?ndska Piratpartiets Birgitta J?nsd?ttir. J?nsd?ttir ?r en av grundarna av det isl?ndska Piratpartiet och alltingsledamot. Hon har specialiserat sig p? ?ppen data och yttrandefrihet, direkt demokrati och skyddet av digital integritet.

M?ssan ?ppnas av statsminister Alexander Stubb. Ministrarna ber?ttar om nya projekt g?llande ?ppen data, som syftar till att g?ra det l?ttare f?r allm?nheten att f?lja t.ex regeringsprogrammets genomf?rande och budgeten. Milj?minister Ville Niinist? och undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru kommer att presentera sina ministeriers projekt. Finansministeriets statssekreterare Raimo Luoma och Sami Paatero ber?ttar om hur den ekonomiska informationen gjorts fritt tillg?nglig f?r allm?nheten och om den nationella dataportalen.

F?rhoppningen ?r att ?ppen data ska fr?mja tillv?xten och nya aff?rsm?jligheter. N?r t.ex. Meteorologiska institutets v?derinformation blev fritt tillg?nglig utvecklade Suns?? Oy en tj?nst med vars hj?lp reklamen kan styras enligt den r?dande v?derleken. Enligt EU:s grundl?ggande principer ska all information inom den offentliga sektorn finnas tillg?nglig f?r fortsatt anv?ndning b?de i kommerisellt och icke kommersiellt syfte.

M?ssan s?nds n?stan i sin helhet direkt p? webben

M?ndagen den 15 september talar ut?ver de talare som redan n?mnts till exempel dataombudsman Reijo Aarnio, forsknings- och utvecklingschef Jyrki Kasvi fr?n Utvecklingscentralen f?r Informationssamh?lle Tieke, direkt?r Petri Kokko fr?n Google, verkst?llande direkt?r Kimmo Koski fr?n CSC Tieteen tietotekniikan keskus, projektchef Tanja Lahti fr?n Helsinki Region Infoshare, riksdagsledamot och ordf?rande i riksdagens framtidsutskott P?ivi Lipponen, lagstiftningsr?det Kirsi Miettinen fr?n kommunikationsministeriet, ordf?rande Antti Poikola fr?n Open Knowledge Finland, verkst?llande direkt?r Antti Rainio fr?n Navinova Oy och professor Matti Rossi fr?n Aalto-universitetet.

Till de open space-workshoppar som ordnas tisdagen den 16 september har alla m?jlighet att komma med egna id?er f?r bearbetning tillsammans. Inledningsanf?randen f?r de parallella sessionerna h?lls bl.a. av Institutet f?r h?lsa och v?lf?rd, Helsingfors stad, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Tekes, Suomen molekyylil??ketieteen instituutti FIMM, Avoin ministeri? ry, Finlands milj?central, Riksarkivet, Forum Virium, Helsingfors stadsbibliotek, Suomalaisen Ty?n Liitto ry och olika ministerier. Ramboll Management Consulting, Spatineo och DIGILE Oy representerar f?retagen.

P? m?ssan finns ?ver 30 utst?llningsavdelningar. Dessutom presenteras finl?ndska framg?ngssagor n?r det g?ller ?ppen information och utnyttjandet av ?ppen data.

M?ssans deltagarantal ?r fullt, men programmet kan med undantag av tisdagens workshoppar ses som direkt webbs?ndning p? m?ssans hemsida avoinsuomi2014.fi.

Moderatorer under b?da dagarna ?r m?ngsysslaren inom kommunikation Anna Sorainen och f?respr?karen f?r ?ppen information Jarmo Eskelinen.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, ordf?rande f?r styrgruppen, tfn 0295 160 300 och Anne Miettinen, konsultativ tj?nsteman, tfn 0295 160 196, samt betr?ffande mediearrangemangen P?ivi Paasikoski, kommunikationschef, tfn 040 547 6279 och Pekka Pekkala, webbkommunikationschef, tfn 0295 160 168, statsr?dets kansli