Hoppa till innehåll

Befordringar i generalitet 4.6.2024

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2024 0.01
Pressmeddelande

Republikens president har beslutat om följande generalsbefordringar inom försvarsmakten från den 4 juni 2024:generalmajor Kari Juhani Nisula befordras till generallöjtnant och överste Jami Olavi Virta till brigadgeneral.

Generallöjtnant Kari Nisula (f. 1967) är för närvarande försvarsmaktens operationschef. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som beredskapschef för huvudstaben, kommendör för pansarbrigaden och chef för institutionen för krigskonst vid försvarshögskolan. Han befordrades till generalmajor 2021.

Brigadgeneral Jami Virta (f. 1973) är för närvarande kommendör för Björneborgs brigad. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef och sektorchef vid huvudstaben och som bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han befordrades till överste 2022.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Sinikka Vahvaselkä, regeringsråd, tfn 0295 140 431.