Hoppa till innehåll

Försvarsministeriet står värd för en framsynskonferens för Natos militärstrategiska ledning för transformation i Helsingfors 10-12.6.2024

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2024 8.08 | Publicerad på svenska 11.6.2024 kl. 8.14
Pressmeddelande

Försvarsministeriet står värd för den framsynskonferens (Allied Foresight Conference) för Natos militärstrategiska ledning för transformation (Supreme Allied Command Transformation, ACT) som ordnas för första gången i Helsingfors den 10-12 juni 2024. Syftet med konferensen är att intensifiera alliansens framsynssamarbete, stödja utvecklandet av försvarsförmågan och sprida nationell bästa praxis.

"En mångfasetterad och snabbt föränderlig verksamhets- och säkerhetsmiljö förutsätter systematisk prognostisering till stöd för den strategiska planeringen och det strategiska beslutsfattandet", säger försvarsminister Antti Häkkänen.

Alliansens militärstrategiska ledning för transformation ansvarar för planeringen, genomförandet och utnyttjandet av den gemensamma prognostiseringen. Finland har redan som partnerland deltagit i Natos framsynsarbete. Som medlemsland har Finlands framsynssamarbete med de allierade intensifierats ytterligare.

"Finlands nationella framsynsförmåga är av hög kvalitet såväl inom statsförvaltningen som bland forskare. Värdskapet för konferensen stöder också vår nationella framsynsförmåga", säger försvarsminister Häkkänen.

I konferensen deltar cirka 180 experter från Natos medlems- och partnerländer, Natos kompetenscentrum, Europeiska unionen och Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot samt forskarsamfund.

Ytterligare information om konferensen ges av Lauri Kohva, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 019, och om kommunikationen av Emma Virkkunen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 176