Hoppa till innehåll

Utnämning till en generalstjänst och förordnande till en uppgift inom försvarsmakten

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2024 12.01 | Publicerad på svenska 5.7.2024 kl. 12.10
Pressmeddelande

Republikens president har den 5 juli 2024 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämning till tjänst och förordnande till uppgift inom försvarsmakten:

Biträdande avdelningschef, överste Jarkko Antero Karsikas utnämns till en generalstjänst för tiden 1.9.2024-31.8.2029 och förordnas till stabschef för Nordatlantiska fördragsorganisationen Natos ledning för kommunikations- och informationssystem från och med den 1 september 2024.

Överste Jarkko Antero Karsikas (f. 1971) har varit biträdande avdelningschef vid huvudstaben sedan 2024. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som sektorchef och projektledare vid huvudstaben, direktör för Markstridsskolan och avdelningschef vid försvarsmaktens ledningssystemcentral. Till överste befordrades han den 4 juni 2021.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Kati Virtanen, personaldirektör, tfn +358 295 140 435.