Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Blåsig höst i handelspolitiken

Utrikesministeriet 20.11.2019 9.00
Nyhet

Finlands EU-ordförandeskap har på handelspolitikens område präglats av krisen i det multilaterala handelssystemet, handelskonflikten mellan Förenta staterna och Kina samt framstegen gällande EU:s omfattande handelsagenda. Vad händer härnäst inom handelspolitiken? Vi frågade chefen för utrikesministeriets handelspolitiska enhet Pasi-Heikki Vaaranmaa i det fjärde avsnittet av serien En hållbar utrikespolitik.

Tuomas Lähteenmäki intervjuar Pasi-Heikki Vaaranmaa.

”EU-ordförandeskapet har definitivt präglat agendan denna höst. På agendan står särskilt det multilaterala handelssystemets utmaningar, främjandet av EU:s handelspolitiska intressen i förhållande till bl.a. Förenta staterna och Kina samt naturligtvis handelspolitikens framtida kurs när den nya kommissionen tillträder”, säger chefen för utrikesministeriets handelspolitiska enhet Pasi-Heikki Vaaranmaa.

Vaaranmaa har arbetat med handelspolitiska frågor inom utrikesförvaltningen under största delen av sin karriär. Han har bland annat hunnit med två utlandskommenderingar i Genève i anslutning till Världshandelsorganisationen WTO och fyra år vid Finlands OECD-representation i Paris. Vaaranmaa, som började arbeta vid utrikesministeriet 1997, har nu lett den handelspolitiska enheten i två år.

Han anser att det finns ett behov av att öppna upp aktuella handelspolitiska teman i den samhälleliga debatten och att lyfta fram teman som fått mindre uppmärksamhet i medierna under hösten.

”För det första vill jag lyfta fram WTO:s och det multilaterala handelssystemets utmaningar. Under slutet av året ska vi hålla ett öga på vad som händer med handelns internationella regelsystem och i synnerhet WTO:s tvistlösning ”, konstaterar Vaaranmaa.

WTO:s tvistlösning har haft en nyckelroll när det gäller att lösa tvister inom den internationella handeln. Nu håller överprövningsorganets verksamhet på att stanna upp, eftersom Förenta staterna hindrar valet av nya medlemmar. I praktiken leder situationen till att hela verksamheten lamslås.

”Jag tycker att det är oroväckande att det regelmässiga förfarandet för handelstvister körs ned. Det är uppenbart att handelstvisterna inte kommer att minska på detta sätt. Risken är att de ensidiga handelsåtgärderna ökar. Olika handelshinder är fatala för Finland som är beroende av export och import. Det multilaterala systemet minskar osäkerheten i handeln. Det är viktigt att det upprätthålls, men också att det förnyas”, summerar Vaaranmaa.

Europeiska unionen, som befinner sig i kläm mellan Förenta staterna och Kina, försöker finna sin egen väg. Det är inte lätt. Vad kommer att hända inom handelspolitiken i den närmaste framtiden?

”Det är framför allt två utvecklingsförlopp som är vi ska bevaka. Det är viktigt att följa vilken riktning EU:s handelspolitik får i den nya kommissionens arbetsprogram. Att bemöta den allt hårdare globala konkurrensen står säkert på agendan”, säger Vaaranmaa.

”Det blir också intressant att se hur handelsförhandlingarna mellan Förenta staterna och Kina framskrider. Det är möjligt att de når ett tillfälligt samförstånd. Det löser emellertid inte den strategiska motsättningen mellan länderna. Samtidigt måste EU värna om sina egna intressen när det blåser i världen," förtsätter Vaaranmaa.

Det finns med andra ord gott om utmaningar och bekymmer inom handelspolitiken. Hur har Finland och utrikesministeriet förberett sig på dessa svårigheter?

”Vi arbetar för att kunna upprätthålla och utveckla den internationella handelns regelsystem. Finland driver en ambitiös och öppen handelspolitik i EU. Det ligger i Finlands intresse att främja rättvis konkurrens globalt”, sammanfattar Vaaranmaa.

”Jag måste säga att det är fint att märka att handelspolitiken intresserar allmänheten på ett helt annat sätt idag än för 15 år sedan. Den uppfattas – helt riktigt – som en aktiv och viktig del av Finlands utrikespolitik. Jag hoppas att denna positiva utveckling fortsätter. Internationell handel är ett livsvillkor för oss även i framtiden."

Se hela intervjun med Pasi-Heikki Vaaranmaa:

Videoserien En hållbar utrikespolitik tar upp viktiga teman i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och under EU-ordförandeskapet. Se tidigare avsnitt:

Hybridpåverkan, Satu Mattila-Budich

I det första avsnittet berättar Satu Mattila-Budich om sitt arbete som hybridambassadör, och om hur Finland som ordförande i Europeiska unionens råd har fört fram hybridhot på EU:s agenda.

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik? Hanna Lehtinen

I det andra avsnittet berättar Finlands representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, ambassadör Hanna Lehtinen, om vad som är aktuellt på området.

Fredsmedlare, Pekka Haavisto

Hur syns fredsmedling i Finlands utrikespolitik? Vi frågade utrikesminister Pekka Haavisto i det tredje avsnittet av serien.

 

En hållbar utrikespolitik

Hybridpåverkan

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik?

Fredsmedlare

Tillbaka till toppen