Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Blockkedjeteknik till stöd för välfärdstjänster

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.1.2018 9.00 | Publicerad på svenska 11.1.2018 kl. 13.20
Pressmeddelande 7/2018

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 utrett de möjligheter och fördelar som blockkedjeteknik har inom social- och hälsovården. Som ett potentiellt tillämpningsområde för tekniken betonades applikationer och tjänster för egenvård och upprätthållande av välmående. Dessa applikationer och tjänster utgör ett nätverk vars tillförlitlighet bör förbättras. Enligt VTT:s rapport kan blockkedjeteknik utnyttjas bland annat för att verifiera kvalitetsinformation som gäller de välfärdsprodukter som hör till nätverket, eftersom behovet av verifierad information ökar i samband med övergången från dyr vård till proaktivt upprätthållande av välmående.

Genom blockkedjor kan aktörer som inte känner varandra tillsammans skapa och upprätthålla decentraliserade databaser. För närvarande erbjuder slutna och tillståndspliktiga blockkedjor de enklaste lösningarna på kraven inom social- och hälsovården. Övergången till öppna blockkedjor kräver att tekniska lösningar, exempelvis sådana som hänför sig till hemlighållande av information, utreds och genomförs i större utsträckning.

Införandet av digitala smarta kontrakt möjligt

I rapporten nämns också avtal och avgifter i anknytning till elektroniska tjänster som ett eventuellt tillämpningsområde. Med hjälp av blockkedjeteknik är det möjligt att göra betalningar såväl mellan olika tjänsteproducenter som mellan en tjänsteproducent och en kund.

Ett av förslagen i rapporten innebär införande av välfärdspenning och smarta kontrakt som verkställs genom blockkedjor. Med hjälp av smarta kontrakt kan man motivera individer och företag samt smidigt påskynda och kanalisera uppkomsten av en ny marknad. På så sätt är det också lättare att främja allt förmånligare tjänster och i synnerhet smarta välfärdstjänster.

Avtal och värdeöverföringar genom blockkedjor kan särskilt i fråga om mindre betalningar som hänför sig till elektroniska tjänster vara en smidigare lösning än till exempel det traditionella systemet med servicesedlar.

Faktureringen mellan landskapen och tjänsteproducenterna blir effektivare genom servicesedlar som fungerar automatiskt i blockkedjor och baserar sig på smarta kontrakt. Smarta kontrakt möjliggör friktionsfri samverkan mellan olika aktörer samt automatisk behandling av olika incitament när en servicesedel används.

Det skulle vara nyttigt att genomföra antingen nationella pilotprojekt eller gemensamma pilotprojekt med Estland och/eller Sverige för att testa servicesedlar inom ramen för smarta kontrakt. Detta skulle bidra till tillräcklig kunskap om de möjligheter som smarta kontrakt medför.

En av framtidens betydande utmaningar kommer att hänföra sig till att skydda information och att säkerställa dess integritet. Blockkedjor lämpar sig dåligt för lagring av hälsouppgifter och andra känsliga uppgifter och kommer således inte att ersätta traditionella databaser när det gäller att lagra rådata.

Publikationen utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Publikationen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Jarno Salonen, forskare, ​Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, jarno.salonen(at)vtt.fi och Jani Heikkinen, specialsakkunnig, finansministeriet, jani.heikkinen(at)vm.fi