Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Civilsamhällesorganisationer beviljas 1,4 miljoner euro för kommunikation och fostran om global utveckling

Utrikesministeriet 22.3.2019 12.22
Nyhet

Enligt beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen beviljar utrikesministeriet 1,4 miljoner euro till civilsamhällesorganisationer för kommunikations- och pedagogiska projekt om globala utvecklingsfrågor. I denna ansökningsomgång har 14 organisationer beviljats understöd.

Civilsamhällesorganisationernas kommunikations- och pedagogiska projekt är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Understödets syfte är att öka finländarnas kunskap om globala utvecklingsutmaningar och om det internationella samarbete som utförs för att svara på dem.

I denna ansökningsomgång beviljas 14 organisationer projektstöd. Projekten fokuserar på kommunikation om utvecklingssamarbete, fostran om globala frågor i skolor och inom det fria bildningsarbetet samt ökad kunskap om företagens samhälleliga ansvarsskyldighet bland finländarna. De tvååriga projekten genomförs 2019–2020.

”Kommunikation och fostran om globala frågor förbättrar finländarnas förmåga att kämpa för global rättvisa och bära ansvar. Stödet till organisationerna är viktigt för att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

I mitten av december när ansökningstiden gick ut hade 29 finländska organisationer lämnat in ansökningar till utrikesministeriet. Dessa ansökte om sammanlagt ungefär 2,9 miljoner euro. 
Stödet för kommunikations- och pedagogiska projekt om globala frågor beviljas i enlighet med den utvecklingspolitiska redogörelsen och utrikesministeriets riktlinjer för det civila samhället.
Stödet är en del av den finansiering som fördelas av utrikesministeriets enhet för det civila samhället. Ca 80 procent av finansieringen till det civila samhället fördelas som programstöd. I februari 2018 beviljades 22 aktörer fyraårigt programstöd, sammanlagt 206,8 miljoner euro. Projektstödet för utvecklingssamarbete står för ca tio procent av enhetens stödfinansiering.

I december 2018 beviljades 36 organisationer finansiering för 50 projekt som ska genomföras 2019–2022. Den beviljade summan var totalt 18 miljoner euro.

Ytterligare information: Riina-Riikka Heikka, enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 204

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

Tillbaka till toppen