Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

En familj från lägret al-Hol har anlänt till Finland

Utrikesministeriet
1.8.2020 12.04
Pressmeddelande

En mamma och hennes barn, som är under 10 år gamla, har återvänt till Finland från Turkiet. Familjen har tidigare varit instängd i lägret al-Hol i Syrien.

Familjen flydde från lägret till Turkiet, där de finska myndigheterna har bistått familjen i enlighet med de skyldigheter som myndigheterna har enligt finländsk lag. Mamman och barnen har beviljats resehandlingar vid Finlands ambassad i Ankara, och deras återresa till Finland har ordnats i samarbete med de turkiska myndigheterna. Alla finska medborgare har enligt grundlagen rätt att återvända till Finland om de så önskar. Det är utrikesministeriets och de finska ambassadernas uppgift att tillhandahålla nödvändiga myndighetstjänster, till exempel resehandlingar, för att möjliggöra återresan till hemlandet.

Myndigheterna i Finland har ordnat mottagandet av familjen i Finland i enlighet med en etablerad samarbetsmodell mellan myndigheterna. I all sin verksamhet har myndigheterna i första hand tagit hänsyn till barnets bästa. För att garantera barnens säkerhet och integritetsskydd lämnas inga detaljerade uppgifter ut till offentligheten.

Det allmänna är enligt grundlagen skyldigt att hjälpa de finländska barnen i al-Hol att resa hem till Finland, om det bara är möjligt. I enlighet med denna skyldighet fattade statsrådet den 19 december 2019 ett principbeslut om att hämta hem de finländska barnen från lägret al-Hol. Under ledning av utrikesministerns särskilda representant fortsätter de finska myndigheterna sitt arbete för att hämta hem de finländska barn som är kvar i lägret.

Förhållandena i lägret al-Hol är fortsatt ohållbara för barn. Det är svårt att få nödvändig hälso- och sjukvård. Barnen har inte möjlighet att gå i skola i lägret. Uppväxtmiljön i lägret ger inga framtidsutsikter och är förpestad av radikal ideologi. Att få bort barnen från dessa förhållanden så snart som möjligt är till fördel för finländarnas säkerhet och ligger i allas intresse.

 

Ytterligare information: utrikesministeriets aktualitetskommunikation, Pekka Shemeikka, ambassadråd, tfn 050 311 2361

 

Tillbaka till toppen