Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

En ny ambassadör till Indonesien och en chef för generalkonsulatet i Hongkong

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 11.55 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 12.10
Nyhet

Vid föredragningen den 13 maj förordnade republikens president en ny ambassadör till Finlands ambassad i Jakarta och en chef för generalkonsulatet i Hongkong.

Finlands ambassad i Jakarta, Indonesien

Pekka Kaihilahti
Pekka Kaihilahti

Republikens president förordnade utrikesrådet Pekka Kaihilahti till chef för Finlands ambassad i Jakarta från och med den 1 september 2022. Kaihilahti har varit biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien sedan 2018.

Tidigare har Kaihilahti arbetat bland annat som ställföreträdande chef för Finlands delegation i Nato och vid ambassaderna i Mexiko och Brasilien.

Kaihilahti kom i utrikesministeriets tjänst 1999. Han har en politices magisterexamen.

Generalkonsulatet i Hongkong

Timo Kantola
Timo Kantola

Republikens president förordnade utrikesrådet Timo Kantola till chef för Finlands generalkonsulat i Hongkong från och med den 1 september 2022. Kantola har varit Finlands ambassadör i Tallinn.

Tidigare har han arbetat bland annat som biträdande avdelningschef och enhetschef vid utrikesministeriets politiska avdelning.  Åren 2010–2013 var han chef för Finlands ambassad i Wien. Han har också arbetat bland annat vid Finlands ambassader i Ankara och Bryssel. 

Kantola kom i utrikesministeriets tjänst 1988. Han är magister i samhällsvetenskaper och juris kandidat.

 

Republikens president befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Hannu Ripatti, att företräda Finland i Pakistan.

 

Mer information

 
Tillbaka till toppen