Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade kärnenergi och skogsövervakning

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 9.2.2024 11.24 | Publicerad på svenska 12.2.2024 kl. 14.41
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 9 februari diskuterade EU-ministerutskottet främjandet av en teknikneutral energipolitik och förslaget om effektivare övervakning av skogsdata. EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför informella ministermöten.

EU-ministerutskottet fastställde att Finlands energipolitiska ståndpunkter ska utnyttjas i det proaktiva påverkansarbetet. Finland vill öka användningen av teknikneutral energi, såsom kärnenergi, i EU. Finlands mål är att få sina synpunkter beaktade i Europeiska kommissionens kommande arbetsprogram och lagstiftningsförslag. Finland framhåller att EU ska behandla kärnenergi likvärdigt med andra rena former av energiproduktion och metoder för att minska utsläppen. Finland anser att en teknikneutral energipolitik bidrar till att klimatmålen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt samt förbättrar försörjningsberedskapen och hanteringen av Europas fossil- och mineralberoenden.

EU-ministerutskottet behandlade också förslaget till förordning om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar. Förslaget baserar sig på EU:s skogsstrategi. Enligt kommissionen skulle en större mängd harmoniserade data göra det lättare att hantera olika hot som drabbar skogarna. Finland anser att förslagets mål att stödja evidensbaserat beslutsfattande och främja öppen tillgång till information om skogsresurser är viktigt. Finland understöder också insamling av enhetliga skogsdata av hög kvalitet.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande informella rådsmöten:

  • informellt möte mellan utvecklingsministrarna den 11–12 februari
  • informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning och innovation) den 14–15 februari.

På agendan för utvecklingsministrarnas informella möte står en översikt över EU:s internationella samarbete och utvecklingspolitik i mitten av den fleråriga budgetramen.

Konkurrenskraftsministrarna med ansvar för forskning och innovation ska diskutera reformen av den europeiska ramen för forskning och innovation samt hur den tekniska utvecklingen påskyndar utfasningen av fossila bränslen inom industrin och stärker EU:s konkurrenskraft. Dessutom främjas en avsevärd ökning av ren elproduktion.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.