Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

EU:s utvecklingsministrar diskuterar stödet till sina partnerländer under pandemin

Utrikesministeriet 5.6.2020 13.49 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande

Den 8 juni fortsätter EU:s utvecklingsministrar sin diskussion om EU:s gemensamma stöd till sina partnerländer för responsen mot coronaviruset. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari företräder Finland vid det informella videomötet.

Den 8 april lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till en gemensam Team Europe-insats i den globala kampen mot coronaviruset. Alla EU-organen, medlemsstaterna och finansinstituten, till exempel Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, deltar i insatsen. EU stöder de hårdast drabbade länderna där det finns störst behov av stöd för folkhälsan. EU:s gemensamma stödsumma har vuxit sedan utvecklingsministermötet den 8 april från ca 20 miljarder euro till ca 33 miljarder euro.

”Finland stöder EU:s snabba genomförande av den gemensamma insatsen. Det viktigaste är att fokusera på partnerländernas försörjningsberedskap och på övergripande utveckling av hälsovårdssystemen. Den långsiktiga ekonomiska återhämtningen måste grunda sig på en grön omställning och digitalisering. Tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa är därtill oumbärliga också medan pandemin pågår”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Vi har stärkt vårt stöd till de globala åtgärderna mot coronaviruset så att vårt bidrag nu uppgår till 45 miljoner euro. Stödet baserar sig på ett starkt multilateralt samarbete med WHO, FN-organen och Röda Korset. Det är viktigt att EU-länderna reagerar på de globala behoven i enad front och samtidigt informerar aktivt såväl partnerländerna som de egna medborgarna om de resultat som stödet ger upphov till”, säger minister Skinnari.

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 040 752 1770

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Tillbaka till toppen