Hoppa till innehåll

EU utvidgar sina sanktioner mot Ryssland och ingriper i kringgåendet av sanktionerna

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 19.16 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 19.20
Pressmeddelande

Med sitt 14:e sanktionspaket inför EU kraftfulla nya åtgärder för att förhindra kringgåendet av sanktionerna mot Ryssland bland annat inom transportsektorn (flygverksamheten och den s.k. skuggflottan). Genom sanktionerna utvidgas exportrestriktionerna och samtidigt införs ytterligare restriktioner gällande Rysslands inkomster av kondenserad naturgas (LNG) och nya skyldigheter för företag att ingripa i kringgående av sanktionerna. Antalet personer som är föremål för individuella sanktioner ökar också avsevärt.

Genom det 14:e sanktionspaketet, som offentliggjordes i sammanhang med EU:s utrikesråd, utökar EU betydligt de restriktiva åtgärderna för att påverka Rysslands anfallskrig. EU ökar import- och exportrestriktionerna och restriktionerna som gäller bland annat sensitiv teknik och produkter som behövs för krigföring. Rysslands inkomster av kondenserad naturgas begränsas.

På förteckningen över personer som är föremål för individuella sanktioner upptas fler företrädare för Rysslands armé, politiska aktörer, personer som bedriver informationspåverkan i Ryssland, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet som stöder eller drar fördel av den ryska regeringen. Till förteckningen fogas dessutom tjänstemän inom den ryska ockupationsförvaltningen samt personer som deltagit i tvångsförflyttningar av ukrainska barn i Ryssland och Belarus.

EU ingriper i kringgåendet av pristaket på olja genom att ta upp  fartygen i den så kallade skuggflottan på en ny förteckning och genom att förbjuda tillhandahållandet av tjänster till dessa fartyg inom EU. EU begränsar ryska aktörers möjligheter att bedriva flyg- och vägtrafik inom EU. Ryska aktörer kan inte längre ansöka om skydd för immateriella rättigheter, till exempel patent, i EU. 

EU-företagens ansvar för att förhindra kringgående av sanktionerna framhävs i det nya sanktionspaketet. EU-företagen måste säkerställa att sanktionerna inte kringgås i tredjeländer genom företag som de äger eller kontrollerar. Företagen ska införa tillbörliga förfaranden för due diligence och kundkännedom. Företagens möjligheter att ansöka om och betala ut ersättningar för nedläggning av affärsverksamhet i Ryssland utökas.  

Västvärlden och likasinnade länder verkställer sanktionerna samstämmigt. I samband med sanktionspaketet utökas förteckningen över de länder som genomför åtgärder som är i linje med EU:s export- och importkontroll. Åtgärder genomförs av Australien, Förenta staterna, Island, Japan, Kanada, Liechtenstein, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och Sydkorea.

Förteckningen över individuella sanktioner och listan över exportrestriktioner utvidgas betydligt.

Utrikesministeriet rekommenderar  grundkurs om sanktioner till företag

Utrikesministeriet har i samarbete med olika myndigheter och företag utarbetat en omfattande utbildning om sanktioner. Kursen innehåller flera olika avsnitt som ökar företagens kunnande om sanktioner. Utrikesministeriet rekommenderar kursen både för företagens ledning och för hela personalen.

Kursen är tillgänglig och gratis för alla och finns på plattformen eOppiva på finska och engelska.

Det lönar sig också att läsa utrikesministeriets anvisningar om hur företag kan identifiera och förhindra kringgående av sanktioner (på finska eller engelska).

Systemet med sanktioner mot individer och organisationer

Systemet med sanktioner mot särskilda sektorer

Mer information

Pia Sarivaara, teamledare, sanktionsteamet, enheten för folkrätt, tfn +358 295 350 660

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].