Hoppa till innehåll

Europaministrarna förbereder Europeiska rådets kommande möte och fortsatt arbete efter Konferensen om Europas framtid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.5.2022 16.18 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 16.41
Pressmeddelande 329/2022

EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder i Bryssel den 23 maj. På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets extra möte (30–31 maj), förberedelser inför Euroepiska rådets möte den 23–24 juni, det fortsatta arbetet i anslutning till Konferensen om Europas framtid och hörandet av Ungern om rättsstatsprincipen. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Ministrarna förbereder Europeiska rådets extra möte som ska behandla Rysslands invasion av Ukraina, energi och försvar. Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och stöder EU:s strategi att konsekvent öka åtgärderna mot Ryssland, om situationen fortgår. Finland betonar starkt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Det är viktigt att frångå fossila bränslen och att öka andelen förnybar energi och andra utsläppsfria energikällor. Det är också viktigt att unionen ökar sitt försvarssamarbete.

Europeiska rådets ordförandeland Frankrike ger mer information om det fortsatta arbetet i rådet i anslutning till Konferensen om Europas framtid som avslutades på Europadagen den 9 maj 2022. Finland anser att det är viktigt att de ärenden som medborgarna framförde under konferensen hörs och analyseras omsorgsfullt. Vid bedömning av konferensens slutresultat ska uppmärksamhet fästas vid att resultaten är representativa.   

På dagordningen står dessutom efterlevnaden av EU:s gemensamma värden och hörande av Ungern i ärenden som gäller rättsstatsprincipen. Finland fortsätter sitt aktiva arbete för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande och mänskliga rättigheter.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Mer information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli