Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordade överföring av medel från EU:s program för samarbete över de yttre gränserna till program för samarbete över de inre gränserna

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.5.2022 14.20 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 10.09
Pressmeddelande 284/2022

Den 4 maj 2022 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott i ett skriftligt förfarande att medlen för regionutveckling 2022 (ca 9,5 miljoner euro) i EU:s regional- och strukturpolitiska program för samarbete över de yttre gränserna ska överföras till Interregprogram för samarbete över de inre gränserna. Orsaken till detta är Rysslands invasion av Ukraina.

Den ryska invasionen har förändrat verksamhetsmiljön för EU:s program för samarbete över de yttre gränserna vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Därför har förberedelserna för programperioden 2021–2027 i fråga om Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland–Ryssland, som är så kallade Interreg NEXT-program för samarbete över de yttre gränserna, avbrutits.

De tre programmen hade anvisats EU-finansiering till ett sammanlagt belopp av cirka 112,1 miljoner euro, varav cirka 55,5 miljoner euro är medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och cirka 56,6 miljoner euro är medel ur EU:s instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Ministerutskottets beslut om överföring av medel följer EU-lagstiftningen, enligt vilken Eruf-finansieringen ska överföras till Interregprogram för samarbete över EU:s inre gränser. Överföringen av medel förutsätter inga ändringar i statsbudgeten.

Ministerutskottet förordade att medel överförs 2022 enligt följande:

  • Andelen för Interreg NEXT-programmet Kolarctic (2 989 761 euro) och andelen för Interreg NEXT-programmet Karelia (2 392 221 euro) anvisas programmet Interreg Aurora (sammanlagt 5 381 982 euro).
  • Andelen för Interreg NEXT-programmet Sydöstra Finland–Ryssland (4 100 522 euro) anvisas programmet Interreg Central Baltic.

Beslut om användningsändamålen för de återstående Eruf-medlen för Interreg NEXT-programmen 2021–2027 fattas senare.

Under programperioden 2021–2027 hade Finland för avsikt att delta i elva Interregprogram, varav tre program för samarbete över de yttre gränserna (Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland–Ryssland) med stor sannolikhet inte kommer att genomföras.

Ytterligare information: Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124, och Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 064 922, arbets- och näringsministeriet