Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland arbetar för att stärka kärnsäkerheten

Utrikesministeriet 6.6.2019 12.10
Nyhet

Vi lever i svåra tider när det gäller vapenkontroll och begränsning av antalet vapen, med överträdelser av och utträden ur fördrag. Det finns emellertid ett mål som förenar alla stater: vi behöver internationellt samarbete för att förhindra terroristernas försök att undergräva samhällenas säkerhet.

Under den första veckan i juni samlas det globala nätverket mot nukleär terrorism (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism – GICNT), som leds av Förenta staterna och Ryssland, till en generalförsamling i Buenos Aires. Under mötet planeras verksamhet för att förhindra att kärnmaterial och annat radioaktivt material ska hamna i händerna på terrorister. Mötet i Argentina avslutar Finlands tvåårsperiod som ledande samordnare av nätverkets verksamhet.

Yhdysvaltain ja Venäjän johtama globaali ydinterrorismin vastainen verkosto kokoontuu yleiskokoukseensa Buenos Airesissa.

Det globala nätverket mot nukleär terrorism, som leds av Förenta staterna och Ryssland, samlas till en generalförsamling i Buenos Aires. 

GICNT grundades 2006 genom ett gemensamt initiativ av Förenta staternas och Rysslands presidenter. I nätverket ingår 88 partnerstater, bland dem alla EU-länder och flera kärnvapenländer, till exempel Kina, Indien och Pakistan. Sex internationella organisationer deltar i GICNT:s verksamhet med observatörsstatus: Europeiska unionen, Internationella atomenergiorganet IAEA, Interpol och tre av FN:s fackorgan som arbetar med förebyggande av brottslighet och terrorism. GICNT samarbetar intensivt med dessa organisationer. Som flexibelt nätverk kan GICNT komplettera organisationernas arbete på områden där de är bundna av sina befogenheter och arbetssätt.

GICNT:s arbete är praktiskt orienterat och samlar olika säkerhetsmyndigheter från partnerstaterna, till exempel polismyndigheter, räddningsväsende, underrättelsetjänster, experter på det rättsliga området och vapenkontroll och strålsäkerhetsmyndigheter. Nätverkets syfte är att utveckla partnerländernas förmåga att upptäcka, förhindra och reagera på kärnvapenhot. Det är osannolikt att en terrororganisation skulle lyckas få tag på eller tillverka kärnvapen. Det finns däremot tusentals radioaktiva källor i civilt bruk runt om i världen, som under alla omständigheter måste hållas under statlig övervakning.

Nätverket mot nukleär terrorism fokuserar på att förbättra partnerländernas beredskap och funktionsförmåga vad gäller kärnsäkerhet genom att ordna myndighetsövningar, workshoppar och seminarier. GICNT:s evenemang samlar olika säkerhetsmyndigheter och skapar förutsättningar för regionalt och internationellt samarbete. Under Finlands tvåårsperiod som samordnare har verksamheten varit livlig. GICNT har ordnat mer än 20 övningar, seminarier och andra evenemang i Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika och i Europa. Utrikesministeriet stod värd för ett möte för alla partnerstater i juni 2018 och ett möte för experter på nukleär kriminalteknik i april 2019.  

Utrikesministeriet och Strålskyddscentralen kommer att fortsätta sin aktiva verksamhet i GICNT. Finland gör sig redo att stå värd för de nordiska och de baltiska ländernas gemensamma kärnsäkerhetsövning 2020. Innan dess deltar vi aktivt i planeringsmötet i Buenos Aires och överlåter samordningsansvaret. Förenta staterna och Ryssland har beslutat fortsätta sitt delade ordförandeskap i nätverket.

Jari Luoto, Ambassadör, GICNT:s internationella samordnare    


 

Tillbaka till toppen