Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland bör ta en ledande roll i den nordliga dimensionen

Utrikesministeriet 23.10.2019 14.56
Nyhet

Den nordliga dimensionen är ett samarbete mellan Europeiska unionen, Ryssland, Norge och Island. Fredagen den 18 oktober firades den nordliga dimensionens 20-åriga historia med ett seminarium som ordnades av Paasikivi-samfundet och utrikesministeriet på Ständerhuset.

En stor skara människor bänkar sig i den dekorativa seminariesalen på Ständerhuset. Den nordliga dimensionen lockade en stor publik till Ständerhuset. ©Paasikivi-Seura/Katariina Enäjärvi-Miinin

Den nordliga dimensionen blev en del av Europeiska unionens utrikespolitik 1999 på initiativ av Finland. Syftet är att främja stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i Nordeuropa, från Arktis till Östersjön. Det mångsidiga samarbetet har gett upphov till fyra partnerskap: för miljö, hälsa, transport och kultur. Verksamheten kompletteras av ett institut som samordnar universitetssamarbete, ett företagsråd och ett parlamentariskt forum.

Den nordliga dimensionens jubileumsår uppmärksammades med seminariet ”En av rikets bästa bevarade hemligheter – den nordliga dimensionen 2.0” på Ständerhuset i Helsingfors. Evenemanget öppnades av tidigare talmannen i riksdagen och statsministern Paavo Lipponen, som hade ett stort inflytande på utformandet av den nordliga dimensionen. Chefen för utrikesministeriets östavdelning Maimo Henriksson och den arktiska och antarktiska ambassadören Petteri Vuorimäki ledde paneldiskussioner om den nordliga dimensionens framgångar, om pågående projekt och om framtiden. Särskilt avloppsvattenprojekten i nordvästra Ryssland, som förbättrat Östersjöns tillstånd, och kärnsäkerhetsprojekten på Kolahalvön fick beröm. Seminariet avslutades med ett anförande av Paasikivi-samfundets vice ordförande, riksdagsledamot Erkki Tuomioja.

Avdelningschef Henriksson ansåg att det med tanke på den nordliga dimensionens framtid är speciellt viktigt att den politiska nivån är engagerad och synlig. ”För att Finland ska kunna vara större än sin storlek i världen behöver politiken för den nordliga dimensionen nationella mål och resurser”, påminde riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie i sitt anförande. Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland fästa uppmärksamhet vid det regionala samarbetets betydelse. Miljösamarbete, i synnerhet bekämpandet av klimatförändringar, regionalt och gränsöverskridande samarbete är prioriterade områden för Finland. ”Finland ska inte vara rädd för att ta ledarrollen”, sade avdelningschef Henriksson.

Nästa evenemang under jubileumsåret för den nordliga dimensionen är ett internationellt evenemang för inbjudna gäster på Finlandiahuset i november, A Clean and Global North.

Se inspelning av seminariet på Paasikivisällskapets webbplats: https://www.paasikivi-seura.fi/avoimet-allmänna utställningar /

 

Inspelning av evenemanget på Paasikivi-föreningens webbplats

A Clean and Global North -tapahtuma

Tillbaka till toppen