Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Finland ger kraftfullt stöd till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.40 | Publicerad på svenska 16.12.2021 kl. 14.50
Pressmeddelande

Finland har beviljat allmän finansiering på 19 miljoner euro till FN:s jämställdhetsorganisation UN Women år 2021. År 2020 låg finansieringen på samma nivå och då var Finland den största allmänna finansiären av organisationens verksamhet.

”UN Women har gjort ett utmärkt arbete och organisationen har under ledning av sin nya generaldirektör Sima Bahous tydliga planer för vad den ska fokusera på under de kommande åren”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

”Listan över de globala jämställdhetsproblemen känns ibland oändligt lång, men med Finlands finansiering har man också uppnått mycket, särskilt när det gäller rättigheterna och ställningen för de kvinnor och flickor som har det sämst ställt. Finland har förbundit sig långsiktigt till detta arbete.” 

Att främja kvinnors och flickors ställning och rättigheter hör till Finlands viktigaste utrikespolitiska mål och UN Women är en av Finlands viktigaste samarbetspartner för att uppnå målet.

Den allmänna finansieringen är flexibelt stöd som organisationen kan rikta dit den behövs mest. Under coronapandemin, och på grund av flera andra globala kriser som framskridit snabbt, har denna stödform blivit särskilt viktig. Finland har önskat att organisationen i användningen av det allmänna stödet särskild uppmärksammar Mellanöstern.

UN Womens syfte är att främja jämställdhet mellan könen, avskaffa diskriminering och stärka kvinnors och flickors ställning, möjligheter och rättigheter. Organisationen leder och samordnar FN:s jämställdhetsarbete.
 
Ytterligare information: 

Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034

Satu Lassila, chef för enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 897

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen