Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland höjer sitt humanitära bistånd för att hjälpa afghanerna

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2021 7.14 | Publicerad på svenska 19.8.2021 kl. 11.00
Pressmeddelande

Finland beviljar 3 miljoner euro för att hjälpa afghanska flyktingar genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Idag, på den internationella dagen för humanitärt arbete, påminner kriserna i Afghanistan och Haiti oss om den humanitära nöden i världen.

I Afghanistan var behovet av humanitärt bistånd stort redan innan konfliktens senaste vändning. Enligt FN:s bedömningar behövde över en tredjedel av landets befolkning humanitärt bistånd våren 2021, och nu är redan cirka hälften av befolkningen i behov av hjälp. Också Afghanistans grannländer, dit människor tar sin tillflykt, står under hård press.

”Enligt FN:s uppskattning har antalet personer som lämnat sina hem ökat i Afghanistan. Människor flyr både inom landet och till grannländerna. Till exempel till Iran kommer nu ca 5 000 flyktingar per dag, vilket är nästan tre gånger mer än tidigare. Det är viktigt att också Finland bär sitt ansvar för att hjälpa dem”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Världens humanitära behov är större än någonsin tidigare. Globalt är 240 miljoner människor i 56 länder nu i behov av akut hjälp. Bakom det ökade behovet ligger i synnerhet utdragna konflikter, naturkatastrofer och extrema väderfenomen som förvärrats på grund av klimatförändringarna. Coronapandemin har också ökat hjälpbehovet. FN:s vädjan om katastrofhjälp uppgår till cirka 30 miljarder euro i år.

De största humanitära kriserna pågår för närvarande i Syrien, Jemen och Demokratiska republiken Kongo. Konflikten i Syrien, som pågått i över 10 år, har drivit över 13 miljoner människor från sina hem, varav 6,6 miljoner är flyktingar utanför landets gränser. Konflikten och torkan i Jemen har orsakat en allvarlig livsmedelskris och 20 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd.

”Klimatförändringarna ökar ytterligare den humanitära nöden. Till exempel Afghanistan hör till de länder som är hårdast drabbade av klimatförändringar. Haiti hade i sin tur inte återhämtat sig från den föregående krisen när denna nya katastrof drabbade landet. Biståndsinsatserna har försvårats av hård storm och översvämningar”, säger minister Skinnari.

Enligt FN har den globala uppvärmningen som orsakas av människan nästan fördubblat antalet naturkatastrofer under de senaste 20 åren. På grund av extrema väderfenomen drabbades 34 miljoner människor av matbrist 2019, och 25 miljoner människor tvingades lämna sitt hem. Redan nu kommer 90 procent av världens flyktingar från de länder som är hårdast utsatta för klimatförändringar.

Internationella dagen för humanitärt arbete ordnas sedan 2009. Syftet är att fästa uppmärksamhet vid världens humanitära behov och att minnas de människor som mist livet i biståndsarbetet. I år är dagens tema klimatförändringar.

Utrikesministeriets budget för humanitärt bistånd är 87 miljoner euro 2021. Tre miljoner euro har nu avsatts för att hjälpa afghanerna.

Ytterligare information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030

 
Tillbaka till toppen