Hoppa till innehåll

Finland nådde sitt mål i finansieringen för EU:s ammunitionsproduktion

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2024 13.47 | Publicerad på svenska 15.3.2024 kl. 13.50
Pressmeddelande
Den finländska försvarsindustrin har beviljats 32,5 miljoner euro i EU-finansiering för att öka produktionen av ammunition. Finansieringsbesluten kompletterar försvarsministeriets beslut från december, som innefattade finansiering på cirka 24 miljoner euro för att öka den inhemska ammunitionsproduktionen.
- Det långsiktiga påverkansarbetet vid EU-borden och de direkta kontakterna med kommissionärerna gav resultat. Vi uppnådde det vi hade som mål. Finansieringsbeslutet är förenligt med försvarsministeriets plan från december för att öka den inhemska ammunitionsproduktionen. Genom beslutet finansieras investeringar som är av kritisk betydelse för den militära försörjningsberedskapen och som möjliggör ett långsiktigt stöd till Ukraina, konstaterar försvarsminister Antti Häkkänen.
Finansiering beviljades ur den finansieringsram i förordningen om stöd till EU:s ammunitionsproduktion (ASAP, Act in Support of Ammunition Production), som omfattade sammanlagt 500 miljoner euro i finansiering. Den finländska industrin beviljades finansiering till fullt ansökt belopp.
EU-finansiering beviljades Nammo Lapua Oy till ett belopp av 22,5 miljoner euro i tilläggskapacitet för tillverkning av höljen till 155 millimeters granater för artilleribeskjutning och Nammo Vihtavuori Oy till ett belopp av 10 miljoner euro för att öka produktionen vid nitrocellulosa- och krutfabriken.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Frans Peltonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 021.
Begäran om intervjuer med försvarsministern, Ville Sipiläinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 761 1558.