Hoppa till innehåll

Finland och flera andra EU-länder kräver en strategi för att förbättra Europas konkurrenskraft

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.3.2023 16.43 | Publicerad på svenska 1.3.2023 kl. 16.45
Pressmeddelande
EU:n lippuja Euroopan komission rakennuksen edessä
Bild: Europeiska kommissionen

Finland och nio andra EU-länder kräver i ett gemensamt brev att det tas fram en långsiktig strategi för att stärka Europas konkurrenskraft och globala inflytande. Länderna hoppas att Europeiska rådet ska godkänna en sådan strategi redan i vår. Avsikten är att Europeiska rådet ska diskutera den europeiska ekonomin och Europas konkurrenskraft vid sitt möte i slutet av mars.

I sitt brev konstaterar länderna att det ska vara en ständig prioritering för EU att stärka konkurrenskraften. På grund av höga energipriser och konkurrensläget inom grön teknik har man dock under den senaste tiden fokuserat på kortsiktiga åtgärder. Den långsiktiga strategin ska bygga på EU:s styrkor.

Strategin behövs för att komplettera kommissionens initiativ till en industriplan för den gröna given, konstaterar länderna. Säkerställandet av konkurrenskraften förutsätter bland annat tekniskt ledarskap och oberoende av de råvaror som den gröna omställningen kräver.

Det gäller att strategiskt se över den inre marknaden och åtgärda sårbarheter på marknaden. Konkurrenskraften och produktiviteten måste förbättras på ett sådant sätt att man samtidigt säkerställer lika villkor och främjar den gröna och digitala omställningen. Servicesektorn ska ägnas särskild uppmärksamhet. Konkurrens och fri rörlighet på den inre marknaden utgör grunden för Europas framtida tillväxt, konstaterar länderna.

EU måste främja en mer ambitiös handelspolitik, fortsätta stödja den multilaterala regelbaserade ordningen och samarbeta med sina viktigaste partner för att bidra till konkurrenskraft, resiliens och välstånd. Europa ska förbli öppet för handel och investeringar, dock så att det försvarar sina intressen mot orättvisa affärsmetoder.

Den långsiktiga strategin ska basera sig på en behovsbedömning av de utmaningar och strategiska sektorer som kräver särskild uppmärksamhet.

Brevet till Europeiska kommissionens ordförande och Europeiska rådets ordförande har undertecknats förutom av statsminister Sanna Marin också av de stats- eller regeringschefer från Belgien, Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Slovakien och Tjeckien som företräder sina länder i Europeiska rådet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli