Hoppa till innehåll

Finland och Förenta staterna undertecknade en avsiktsförklaring om specialtruppsamarbete

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2024 20.28 | Publicerad på svenska 21.5.2024 kl. 21.30
Pressmeddelande

Finland och Förenta staterna undertecknade den 21 maj 2024 i Washington DC en avsiktsförklaring.

Finland och Förenta staterna undertecknade i dag den 21 maj 2024 i Washington DC en avsiktsförklaring (Statement of Intent between The Office of the United States Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict and Ministry of Defense, Finland) om fördjupat specialtruppssamarbete mellan försvarsministeriet och kontoret för biträdande försvarsministern med ansvar för specialtrupper vid Förenta staternas försvarsministerium. För försvarsministeriets räkning undertecknades avsiktsförklaringen av överdirektör Janne Kuusela.

Försvarsminister Antti Häkkänen besöker för närvarande Förenta staterna. "Den nu undertecknade avsiktsförklaringen stöder utvecklingen av Finlands försvar och fördjupar den befintliga samarbetsramen med Förenta staterna", konstaterar försvarsminister Häkkänen.

"Exempel på gott samarbete mellan ländernas specialstyrkor är regelbundna övningsevenemang i Östersjöregionen och norra Finland samt övrig utbildningsverksamhet", nämner minister Häkkänen.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om avsiktsförklaringen av Tuomas Koskenniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 140 058 och av Kristian Vakkuri, kommunikationschef, tfn +358 295 140 123.