Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland och Nato undertecknade ett dokument om tekniska arrangemang för värdlandsstöd

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 13.55 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 14.00
Pressmeddelande

Finland har tillsammans med Nato undertecknat ett tekniskt dokument för värdlandsstöd den 24 maj 2022 i Mons i Belgien. På Finlands regerings vägnar undertecknades dokumentet av chefen för huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä.

Försvarsminister Antti Kaikkonen beslutade tidigare om dokumentets underteckning. Dokumentet om tekniska arrangemang preciserar det samförståndsavtal om värdlandsstöd som ingåtts mellan Finland och Nato. Avtalet undertecknades den 4 september 2014.

"Kapacitetsbyggande med avseende på värdlandsstödet stärker Finlands försvar. Ett viktigt mål med undertecknandet av dokumentet och utvecklandet av den praktiska beredskapen är att skapa förutsättningar för att effektivt ta emot militärt bistånd", konstaterar försvarsminister Kaikkonen.

Finlands förmåga att ta emot militärt stöd, beredskapen och anpassningen i fråga om det militära stödet har under årens lopp övats och testats som en del av den internationella övningsverksamheten. Det undertecknade dokumentet påskyndar samordningen kring värdlandsstödet mellan Finland och Nato i samband med mottagandet av stöd och inom övningsverksamheten under normala förhållanden. I och med Finlands Nato-anslutningsmeddelande och ett eventuellt medlemskap kommer utvecklingen av beredskapen att ta emot militärt stöd att förbli en nyckelprioritet.

Med värdlandsstöd (Host nation Support) avses separat överenskomna åtgärder som värdlandet vidtar för att stödja verksamhetsförutsättningarna för en annan stats trupper. Det görs förberedelser för att tillhandahålla värdlandsstöd i alla säkerhetssituationer. Under normala förhållanden ges och tas värdlandsstöd emot till exempel vid alla internationella övningar i Finland och utomlands samt vid militär krishantering.

Ytterligare information: Mika Varvikko, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn. +358 295 140 316.

Technical arrangement between the Government of the Republic of Finland and Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)

 
Tillbaka till toppen